Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A máj szimbolikája és funkciójának metaforikus értelmezése a HKO szerint

2015.02.05
A keleti szimbolika és világkép még a Newtoni világkép és rendszerszemlélet előtti nézőpontokat tárja elénk és talán  a szubatomi  teljességből adódóakat is, .....akár a művészet a világot teljességében próbálja megragadni, hálójába vonni képeken, szimbólumokon keresztül,
Valahol hallottam, hogy a tudomány az egész emberiség gondja, míg a művészet megértése az egyes emberé. Talán a keletiek régi, meditatív életszemlélete összeboronálja a kettőt. Nem mondom, hogy megérthető módon, inkább megélhetően,de mindenképp szívhez szólóan és baráti szálakon, így egy-egy pillanatra megvillantva előttünk  a teljesség világosságának a fényét. 
 
 
A kínai gondolkodás nem az Arisztotelészi logika talaján nyugszik. Ennek szimbolikus megfogalmazása a jin-jang kerek ábra, ahol a fő minőség magában rejti az ellentét apró csíráját is. Ezt a gondolkodási módot kívánja meg a moder kvantumfizika tudománya, ami megcáfolja a régi görögök azon munkásságát, miszerint az atom (atomos-egy és oszthatatlan) megtalálásával felleltük az anyag építőkövét. Az anyag subatomi szinteken vizsgálva rejtélyes tulajdonságokat mutat fel, kiderült, hogy a világegyetem egy és oszthatatlan, és az anyag önálló létezése illuzió. A kínai írásjel ezt fejezi ki a csí szó kalligrafikus képével, ahol a fazékben fővő rizs felett gózpára látszik. A taoista filozófia az embernek a világgal való harmóniáját, egészségének megőrzésését az 5 elem tanával modellezi, ahol az elemek nem statikus, hanem dinamikus olvasatban értelmezendőek. Régebben 5 állat (állag) tanának nevezték az elemek egymásba alakulásának ciklusát. A máj a fa elemhez tartozik, színe a kékeszöld, időjárási megfelelője a szél, érzelme a harag és a keserű iz segíti szétszórni pangó energiáit. Fülakupunktúrával való szúrásakor méregtelenítő funkcióinak javítása, ill. izmokra, inakra való hatása révén a praedelirium tremensben jellemző remegés mérséklése várható. A máj kínai neve: pajzsot  jelent. Érzékeszerve a szem. A máj parenchimás megbetegedésénél a szem szaruhártyája sárgásan elszíneződik. A máj a Seregek Ura, kapcsolatban áll az életúttervezéssel,az  ambíciókkal, de nevezik Mágusnak is, ami nem csak anyagcserefolyamatokban betöltött szerepét jelenti, de a módosult tudatállapotoknak, ill. az alvásnak is a nagymestere. Mint tudjuk az alkoholelvonás legsúlyosabb formája a delirium tremens, ahol alváshoz hasonló éber-álmodó, érzékcsalódásos, főleg vizuális hallutinációkkat tarkított váltakozó mélységű zavart tudatállapot lép fel.
Az akupunktúránál nehéz a nyugati tudományokra jellemző evidencia felmutatása, hiszen más nyomvonalon alakult ki ez a több ezer éves gyakorlat. Talán a régi ember dárdák által okozott sérülései vezették rá a keleti orvosokat a meridiánok pontjainak összefüggésrendszerére, vagy meditáló szeretesek belső önmegfigyelései az energiaáramlásról.
A NADA protokoll gyakorlata véletlenszerű felfedezés nyomán  indult, ugyanis  fülakupunktúrás érzéstelenítésben végzett tüdőmútétek során derült fény arra, hogy a droghasználó kliensek ilyen műtétet követően kevéssé sóvárogták a szert, így leszokásuk is könnyebb volt.
A poszteren szép képet láthatunk a kínai kalligrafikus írásről és annak képi nyelvéről magyarázatokkal ellátva,
 
 

Dr. Nagy Mária Magdolna pszichiáter-, pszichoterapeuta és addiktológus szakorvos  vagyok, jelenleg kórházi fekvőbetegellátás keretében látom el az adiktológiai betegeket, de hamarosan nyílik magánrendelésem a Csányi utcában, ahol természetgyógyászati végzettségemnnek is nagyon jó hasznát veszem . Nemcsak azért, mert psychiáterként és természetgyógyász orvosként a lehető legátfogóbb módon tudom meglátni egy ember problémájának gyökerét és annak megoldását, de fülakupunktúrás addiktológusként a keleti hagyományos kínai orvoslás évezredes tapasztalati anyaga is rendelkezésemre áll. Nem véletlen, hogy a nagy világvallások emberről vallott szemlélete annak testi-, lelki - és szellemi beágyazottságáról beszél. A WHO ájánlása számos betegségben elismeri a keleti gyógymódok hatékonyságát, az addiktológiai NADA-protokoll segítségével előző munkahelyemen- a Liget utcai TÁMASz Gondozóban sok-sok kliens gyógyult fülakupunktúra segítségével. 
Nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy az azóta megszűnt Országos Addiktológiai Intézetben mind ezt, mind pedig Buda Béla Tanár Úr szupervíziója alatt a viselkedési addikciók psychoterápiáját kitanulhattam. Ez utóbbiak kezelését- jártasság hiánya miatt- igen kevés pszichiáter kollégám vállalja fel. Még kellő gyakorlat mellett is embertpróbáló feladat.
Idén nyáron a MOM Parkban megtartandó Nemzetközi Szimbólumterápiás Kongresszuson poszterem fog szerepelni, ami -tartalmával- hidat próbál verni a keleti gyógyítás metaforikus megközelítése és a legújabb fiziológiai kutatások között. Számos vizsgálat kezdi már felpuhítani az emberi agy monopolhelyzetét az ember érzelmi beállítottságában, hiszen ennek nagyon sok endokrin és belső környezeti vonatkozásai is vannak.....a keleti ember fennhangon vallja magáról, hogy ö "a zsigereivel gondolkodik."
Mindenesetre számomra is meglepő volt az akupunktúra számos meglepő hatása, hiszen úgy kezdtem el tanulni Fórizs Éva Főorvosnőtől, hogy nem hittem benne. Az volt a filozófiám, hogy az a pont, amit szúrok "ügysem tudja, hogy hiszek-e az akupunktúrában, vagy sem." Nos, a módszer engem is átalakított, ma már csodálattal állok meg a keleti szemlélet előtt, de nem szívesen mesélek "sikereimról", mert ha hallgatóm helyébe képzelem egykori önmagam, én sem hinném el akkori énemmel, amit hallok.
A Mérényi Gusztáv Kh.-ban Takách Gáspár Főorvos Úr psychoterápiás hozzállása, és akupunktúrás tudása fertőzött meg annyira, hogy most már az addiktológia szakavatott szaklértőjének tarthatom magam...
 
 
 
 
 
A MÁJ FUNKCIÓJÁNAK KÍNAI SZIMBOLIKÁJA
    csí kínai jele, amit egy gőzölgő rizses fazékkal ábrázolnak.
szimbolikájában a rizsszemnek (mint életererőnek és mag-információnak -Szőnyi M. észrevétele-) és a gázneművé szublimálódó víznek képi megjelenítése áll (lsd. lent)
 
 
 A máj funkciójának szimbolikus-metaforikus  megközelítés a HKO (hagyományos kínai gyógyászatban, ennek jelentősége a NADA-protokollban ) , szerfüggőségek, szenvedélybetegségek fülakupunktúrás (FÜA) kezelése
 
 
A máj pontjának szúrása szerepel a  FÜA NADA-protokoll szerint 5 pontja között, mivel ezen elmélet természetgyógyászati megközelítése alapján  (ezt vallják a történelem előtti emberről szóló nagy tanítások és gyógyítási elméletek is!)
az ember testisége mögött lelki és szellemi  (ill. energetikai) beágyazottsága is 
fontos, így teljes  EGÉSZségének helyreállítása csakis e hármas egység figyelembevételével hoz sikert.
Az atom- és kvantumfizika eredményei rámutattak arra, hogy az anyag önálló létezése illuzió.  
Az ember régóta próbálja megtalálni világának  oszthatatlan építőkövét, amelyet az atomban (atomos-egy és oszthatatlan) vélt felfedezni.
Ezen törekvése alapjaiban rendült meg az új -szubatomi és interszubjektív- tudományos nézőpontok szerint, azonban érzékszerveinkre támaszkodó racionális gondolkodásunk igényli ezt a fogalmi elemet.
Az entitások lényegiségét keleten nem statikus, hanem dinamikus elemek megtalálásában lelték fel, mint a yin-jang ellentétpárja, majd a differenciáltabb 5 elem (vagy állat(g) tana ).
 
 
 
 

 
 
A máj "nagyúr" (kínai nve: PAJZS, mivel ő a tábornok- ,mágus. a hadsereg ura.)
 a jin (belső, nyugvó, tömör) jelleget képviseli, az öt elem tanában pedig a fa elemet, melyet a zöld színhez való tartozás jellemez.&
 
 
 


 
A képen egy gorgófő ábrázolás látható. A máj érzelme a harag, agresszió, jó értelemben vett fejlődésre sarkalló erő. (agredire lat. odalép szóból)
A máj betegsége (cirrhosis ) esetén  ilyen képet látunk a has bőrén a kitágult kollaterális vénák miatt.
 
FOLYT. KÖV:
 
 
 

újabb anyag:

Ez az írás egy vázlata a Szimbólumterápiás órán elhangzottaknak....

mutatóba küldeném 

 

 

A kínai gyógyászat a taoizmus  szellemiségében rajzolja meg a világról és az emberi test egészséges működéséről vallott nézeteit, mintegy szimbólumokba sűrítve a felhalmozott tudást. Nem  törekszik racionális magyarázatokra, a metaforikus megfogalmazás úgy segíti a megértést és a tapasztalati tudás áthagyományozódását, mint ahogy a mi népmeséink sem a racionális tudatnak szólnak, úgy játszanak a lélek húrjain, hogy a lelki munkát mély tapasztalati rezdüléseken  mozgósítják, a racionális tudat ellenállásait mintegy megkerülve.

A taoizmus azt vallja, hogy a világban harmónia uralkodik, nem lehet a végletekig szélsőséges kilengés, mert azonnal beindulnak ellensúlyozó folyamatok, ha megerősödik a jang, éledezni és növekedni kezd a jin. Mindkettő folyamat belső magvában tartalmazza ellentettjét is, a kettő egymás nélkül nem létezne. 

A kínai gyógyászat alapelve szerint az anyagi világ mögött egy energetikai szint is van, az energiának vannak nagyon finom formái is, pl. a gondolat is a csí megnyilvánulása. 

Nincs értelme azon filozofálni, hogy a rádió esetében melyik a fontosabb a rádióhullámok, vagy az elektromos energia, amit a készülék felhasznál, hiszen mindkettőre szükség van, annak ellenére, hogy az elektromos túzhely nem tudna mit kezdeni az előbbiekkel...

Nem tekinti másodlagosnak az anyagot, csupán az energiának egy másfajta megnyilvánulásának.

A testi szervek közül a jin szervek a legfontosabbak, hiszen az anyag, a struktúra a földi élet alapja. 

A  jin  a hegy árnyékos oldala. Jin a sötét, a nyugalom, a mozdulatlanság, a lent, a bent,a tömör, a kemény, a hideg, de a szeretet is jin megnyilvánulású, ahogy a női princípium is.

A jin szervek a mezodermából (középső csíralemez) kialakult életfontosságú -tömör-szervek, amelyek az életműködések alapjait adják: a szív, a tüdő, a vese, a lép....

A belső csíralemezból származnak, a test belsejében vannak, a külvilággal emiatt nem kommunikálnak közvetlenül, de adatott nekik egy-egy  (érzék)szerv, amin keresztül kapcsolatot tarthatnak a a külső világgal. Betegségeik összefügghetnek ezen érzékszervekkel, és ha a jin szervek múködését javítjuk akupunktúrás kezeléssel, ezen érzékszervek működését is segíthetjük.  

Erről részletesen majd a szerveknél írok. Most csak néhány példa, a máj erősítése a szemproblémákat is javítja, ahogy a vese esetében a fülproblémákra hathatunk, vagy a nátha (orr) a tüdő pontjain keresztül gyógyítható. 

A kínai orvos tudja, hogy a test esetében e jin szervek állapota a legfontosabb -tehát bár elismerik, hogy a jellemhibák, a gondolatok is megbetegedést okozhatnak, -, de nem becsülik le a külső okokat sem, és a legfontosabbnak tartják az egészség megőrzését, amelynek alapját a táplálkozásban és a külső kórtényezők elkerülésében, a megfelelő életmódban, bőséges alvásban, kiegyensúlyozott életvitelben, a helyes légzésben látják, mivel a csí három formából táplálkozik. Van az öröklött csí, melyre kiegyensúlyozott életformánkkal vigyázni kell, van a légzésből származó csí, és van a táplálékból származó csí.  Az emberi vér is a csí egy formája, de ennek  meg finomabb változata az az életenergia (cs), ami a meridiánokban (csatornák, melyek behálózzák a testet) áramlik.

 

 

 Ezek át is alakulhatnak egymásba. A gondolat a csí még finomabb (jang-abb) formája.  A jang -/ahogy az írásjelében is látszik, ami tartalmazza a nap rajzát/-   a hegy napos oldala, a meleg, a szubtilis, a mozgékony, a külső, a felső, az üreges, a világos....stb...

Nincs a meghatározásokban értékítélet, hiszen minden nagyon fontos, és minden relatív is..... Hiszen míg a gyertyaláng jang, hiszen tüzes, fényes, mozgékony stb..., addig, ha a naphoz viszonyítjuk,mindjárt jin-nek tekinthető, hiszen annál gyengébb.

 

Utalok Lao-ce taoista filozófus gyönyörú verseire, ami a világ természetét és a teremtés bölcsességét oly gyönyörű leírásokban zengi: A nagy és erős alámerül, a  gyenge és zsenge felülkerül,,,,, a nagy és erős pusztuló, a zsenge bimbózó.... (körülbelül ez a lényege...), tehát minden magában rejti az ellentettjét is. A téli napforduló meghozza a fény születését, az éjszaka csúcspontja pedig a hajnal hasadását....

 

Az akupunktúra és a meridiánok elmélete nem tudni, hogy honnan származik, vannak olyan magyarázatok, miszerint a történelem előtti ember dárdával való megsebesülése adta a tapasztalati anyagot, hogy melyik pont, mire hoz javulást, de a meditáló buddhisták is megtapasztalhatták szubjektív élményeikben az energiaáramlás útját... Erről szól a csi

 

-kung!

 

 

Kínai orvosok nagy értői a pulzusdiagnosztikának, a mély pulzus a jing szervekről árulkodik. Ha a felületes pulzus gyenge, de a mélyebb pulsus erős, tudják, hogy gyorsan lezajló - un. akut - betegségről van szó, hiszen a jin szervek erősek és ellenállnak a behatoló káros tényezőknek, a szervezet hamarosan legyőzi e betegséget, legyenek annak bárminemű félelmetes jelei...

Ha viszont a jin helyén jangot tapasztalunk, akkor nagyon megijedhetünk, mert ott "pusztul a jin", tehát az életerős belső szerv meggyengülését vetíti elő, pl. a háti görbület megjelenése senyvesztő tüdőbetegségnél....

 

Nagyon érdekes a mi gyönyörű magyar nyelvünk, hiszen jellemrajzában (melegszívű), érzelemfestő testszimbolikájában nagyon is rárímeltethető a kínai szervtanra és az annak alapjául szolgáló Öt elem tanára. Ez az elmélet nem olyan régi mint a jin és jang elmélet, de nagyon fontos alapját és metaforikus keretét adja a kínai orvoslásnak, táplálkozástannak, alapjainak ismeretével gyerekjáték elsajátítani a kínai szervtant és szinte "logikusnak", vagy legalábbis követhetőnek hatnak a gyógyítás alapelvei.... Művészévé válhatunk az akupunktúrának, ha tudjuk, hogy melyik szerv melyik állaghoz ( mert az elemek régen nem elemek voltak. uis ÖT mozdulat v. állat (állag) tana volt az elméleti rendszer, hiszen ezek dinamikus átmeneteket írnak le inkább mint statikus formulákat)

Pl. a máj a FA elemhez tartozik, tehát színe a zöld. A fa a tavaszhoz, mint évszakhoz társítható, ami kardinális (elindító) jellegű. A máj pajzsot jelent kínaiul, 

Érzelme a düh, a harag. Adler kisebbrendűségi komplexusára utalva, ami mintegy hajtőerőül szolgál a fejlődésre, a nagygyá  válásra ( a valódivá válásra is, nemcsak a túlkompenzáláséra!), hiszen az "elégedetlenség a fejlődés rugója..." Időjárási eleme a szél. 

...csak a magyarban és a kínaiban  jelölik szélütésnek az agyvérzést, ami a májból indul ki az akupunktúra tana szerint: a máj szele felszáll az agyba....

Kifejezéseink:

Elönti az epe, fellforr az epéje, méregbe gurul, 

Nem látunk a méregtől..... " magunk alatt vágjuk a fát!

a színe a zöld. A kínaiaknak eszükbe sem jutna zöldre festeni a hálószobát, mert számukra- ahogy láttuk- a zöld a mozgásba  lendülés, az aktivitás, a düh, eltökéltség színe.

Ahogy a méregzöld nálunk a haragé, az epés, vagy csípős megjegyzések pedig a dühé, az agresszióé.

A máj energiáját a csípős íz erősíti, mintegy szétszórja, a túl sok csípős tehát árt a májnak, ezt a savanyú tudja összehúzni..... A kínai felfogás értelmében a savanyú összetart, összetapaszt, összehúz: ezért  is szeretik a terhes nők a savanyú uborkát...

A szem a máj  külvilágra nyíló szerve, mert mint ahogy említettük a máj jin szerv, így a mezodermából fejlődve, nagyon belül van, a külvilággal csak egy segéd érzékszerv segítségével érintkezhet, nem úgy mint a jang szervek, ezek az endodermából lettek, ami a sejtek osztodásakor a  betüremkedő -eredetileg a labda külső részét képező, de belülre türemkedve egy belső csatornát alkotó csíralemezből lettek (pl. gyomor, vékony- és vastagbél)...ezek az un. jang, vagy munkaszervek..... jelentőségük jóval kisebb mint a jin szerveké...... A jang meridiánok ( feltartott kéz  az alaphelyzet!) mindig fentről indulnak és lefelé haladnak, míg a jinek fordítva. Egy-egy elemhez (fázishoz) egy jin és egy jan szerv tartozik...

De még a májnál maradva. Ő a szemre nyílik, tehát betegségei, gyengesége, a szem betegségeiben is megnyilvánulhatnak, ill. a májat kezelve jótékony hatással vagyunk a szemre is.  A máj a védelem szerve, méregtelenít, védi a szervezetünket a méreganyagoktól, amik a tápcsatornán keresztül érnek el bennünket....

A küső védelemben a szemünk a legfontosabb, hiszen a legjobban kihasznált érzékszervünk...

Videre- latin, videa- görög látás, vigyázni, figyelni, védelem, fegyver, vitéz-- 

Az angol figyelj rá , vigyáz rá is hasonló, ahogy a magyar "Nézz majd rá!  Figyelj rá! szinonim a vigyázni valamire, valakire kifejezéssel.

A máj az inakra, izmokra is hat, hiszen ezek is a tavasz, mozgásba hozás, lendülés, a fa elem szervei.

A NADA protokoll szerint a máj pont szúrásával az alkoholelvonás remegéses, gyengeségérzéses, vagy éppen izomgörcsös tünetei is enyhíthetők...

 
 
 
 
 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.