Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


"A játék út önmagunk meghaladására....."

2012.06.24

Neudl Erika újságíró riportja velem, ami a Látlelet-Kat edrában jelent meg több mint 10 éve. Kicsit kiegészítettem....

dr. Nagy Mária szakorvossal, relaxációs- és művészet (szimbólum) terapeutával, költővel :-) egy ideje, tán két éve levelezünk a minket érdeklő kérdésekről, könyvekről, jelenségekről, versekről. Merő érdeklődésből feltettem " hét gonosz kis kérdést" a játékról és a legnagyobb megdöbbenésemre egy, az utolsó oldalig teleírt kis füzettel válaszolt. Érdemes türelmesen beleolvasni a kultúrtörténettől a filozófiáig mi minden érinti a játékot. Ebből az izgalmas íráscsokorból válogattam össze az olvasók- remélhetően legnagyobb gyönyörűségére- valamennyit. Nagy Mária egyébként egy tehetséges, közvetlen, szőkésbarna hajú, csillogó szemű  fiatal lány ( :-))))  /anno!!/ , pontosabban két kisgyermek édesanyja, és remek beszélgetőtárs.

 zsenja-1.jpg

Neudl Erika:

- Mi a játék? Mi a játék szerepe a felnőtt korban, pontosabban: mi lenne a szerepe felnőtt korban?

Nagy Mária:

- Nem hiszem, hogy bármely tudás le tudná írni egzaktul a játék lényegét. Talán a modern káoszelmélet, kvantumfizika jár hozzá a legközelebb, de Einsten szavaival élve, ha egy képlet le tudja teljes egészében képezni a valóságot, akkor az hibás, ha pedig helyes az elméleti  leírás, akkor az nem teljesen igaz. Van egy keleti koan, ami erre  rímel: "Milyen hangot hall az ember, ha csak az egyik kezével tapsol? "  / lsd. Heisenberg- féle kizárási elv a kvantumfizikában /

lsd. még lent a Schrödinger idézetet is!

 

 

 

 

Ez olyan, mintha egy vadállatot kiragadnánk a dzsungel mélyéről és betörni akarnánk. A tudományos pontossággal, tudatunk ízekremaró absztrahálásával éppen a játék illékony lényege tűnne el.

Fontos, hogy a játékot a maga vadságával, esetlegeségével visszahelyezzük az ősvadonba és hagyjuk, hogy ő találjon ránk -akár meditációban, vagy elmélkedésben- és tanítson minket valami ősi, mélyebb , eredetközelibb  életre.

A játékkal, ugyanúgy ahogy a művészettel az ember " a végtelennel van megsebezve" . Erre a  végtelen fejlődési potenciálra a psychológiában először Rogers jött rá, nem csekély nértékben a keleti gondolkodásra és a természet öngyógyítő erőire hagyatkozva, ami gondolat először Bergsonnál fogalmazódott meg. Bohm ír le hasonlót , ugyanis a subatomi világ nem független az emberi tudattól sem! (volt férjem Angliában kütatőorvos, aki megerősítette, hogy amerikai tudományos lap közölte a foton útjának emberi tudattal való befolyásolhatóságát)

Ha tehát a játékot kiragadjuk felfejthetetlen mélységéből, akkor lényegi gyökerétől vágjuk el!

A játékban mindig két tényező fonódik szorosan össze: a Véletlen és a Szabály. (a Törvény)

A játékelmélet kidolgozásának kezdeteit rendszerint a XIX. század neves gondolkodói  F. Schiller, H. Spencer, W. Wundt nevéhez  kapcsolják. 

Olvastam, hogy állatkertekben az állatok többet játszanak, mint a szabadban, de ugyanígy a háziállatok is, mert nem kell minden energiájukat az élelemszerzésre fordítaniuk. 

Régi idők harcosai is "játszottak" képzeletben, rajzolgatva bölényvadászatot, például sikere, vagy sikertelen vadászat után, vagy előtt.

Mi még a kommunista eszméken cseperedtünk fel: a marxista filozófia szerint a munka mindig előbbre való, megelőzi a játékot és a játék ez utóbbi begyakorlására való.

Lukács György szerint a művészet, az ember önmagára való figyelés, a tudat, az önismeret kialakulásának első és fontos állomása. A művészeti tevékenység úgy kezdődhetett, hogy az ember kezdeti, primitív szerszámaiba ritmikusan jeleket ütögetett, szinte játszott.  A művészet által leképeződtek lelki folyamatai, valamiképpen utat talált önmaga és világa megismeréséhez.

A játék- ilyen értelemben szerintem- az ember számára út önmaga folyamatos meghaladására. Gondoljuk csak el, hogy az ember nem zárt ösztönkörrel születik, mint a legtöbb állat, tanulással nagyon sok magatartásforma, világlátás elsajátítható, a gyermekkori és későbbi életben -szerepjátékkal- gyakorolható.

Ahol a játék kórossá válik, ott a teremtő erő kerül zsákutcába, futja ájult köreit egy szörnyű  fixációs pont körül, amíg -segítségge és belátó aktivitással- ki nem szabadul és újra építővé nem válhat. Hiszek benne, hogy mindennek megvan az oka, vagy értelme, és léteznek öngyógyító folyamatok, ha az ember működtetni képes önmagában ezeknek archetypusos csíráját. És bár ezek néha nem a legkifizetődöbb és legtermékenyebb módon lépnek működésbe, de jószándékkal és útkereséssel, előbb-utóbb- minden a fejlődés irányába  hat, még, ha időlegesen zsákutcába került is. Példának okáért az alkoholbeteg olyan énrészét, olyan agresszív impulzusait élheti ki ittas állapotában, amelyet nem sikerült helyesen integrálnia személyisége egészébe, vagy éppen azt a felhőtlen kezdeményezőkészséget élvezi ki társaságba, ami szintén nehézséget okozna neki józanul a kapcsolatépítésben. Ezek nélkül elképzelhető, hogy már nem is lenne szüksége az ivásra.  Hasonló mozzanatok fedezhetők fel a játékszenvedélyeseknél is. Azt a megerősítést, fontosságérzést, amit a várakozással teli izgalomkeresés előlegez meg, kevés más hétköznapi helyzetben képesek megtalálni. Az izgalmi állapotot függőség kíséri esetleges mágikus gondolkodással, pedig "nyerőgép" csak a fogalmi elnevezésében létezik, hiszen legtöbbször a játékosok -legalábbis a függők- hosszú távon- veszíteni szoktak .

Női játékszenvedélyesekkel kevésbé találkozunk, sok más tényező játszhat ebben szerepet, de az is élképzelhető, hogy a nők e teremtő erőt más módon is ki tudják élni, pl. a gyerekvállalásban, gyereknevelésben, barátnőik támogató társaságában, ahol soha nem is sejtett személyiségrészeiket kibontakoztathatják.

lany.jpg

 

Érdekes megnézni a játékot a nyelvben. A játék szónak nagyon sokféle jelentésrétege van. "Megjátssza magát." "Játszik a tűzze,l a veszéllyel"  "Az életével játszik"  Ezek mind pejoratív értelműek, ilyenkor a játék a valósággal való szembenézést odázza el, vagy valamiféle "istenítéletet " követel ki erőszakkal, hogy végre tudjam már meg: érek-e valamit, ha nem: akkor jöjjön akár a pusztulás. A mélyben a kiáltó önbecsülési hiány tátong, és ahogy Einsten mondta: Isten nem kockajátékos!

DE: A nap sugarai is játszanak a vizen.Van egy szanszkrit szó, amely szerint az emberi intimitás -és itt nem feltétlenül a szexualitásra gondolok, mert az is lehet nagyonis mechanisztikus és nélkülözheti az igazi intimitást- a legcsodálatosabb játék. Tudniillik benne van a végtelen lehetőség és ennek kinyílására való végtelen nyitottság és felelősségteljes várakozás. Az. un. játszmákban ez hiányzik, ott minden eleve kiszámítható és  hamis biztonságot adó. A végtelenségben benne van a végeláthatatlan szépség. Erről ír Simon Weil, amikor azt mondja, hogy a szépség egyben félelmetes is, hiszen nem tudom bekebelezni, kisajátítani, csak csodálni és növekedni általa, nem tudjuk magunkévá tenni, zárványozni őt. Rilke  egy vesében arról ír, hogy félelmetes minden angyal. Valami iylesmire gondolt. Hozzállás kérdése, hogy félelmetes-e, én inkább izgalmasnak gondolom....Ilyen az igazi intimitás is. A csodaszép szanszkrit szó a kridar atman, a játékok drágakövének tekinti az emberek közötti nyitott és elfogadó intimitást, a szerelmesek összeolvadását jelölték ezzel a szóval, ahogy Krisna és kedvese között történik.

A játék szerepe tehát a felnőtt korban, hogy fejlődjünk, hogy a bennünk lévő teremtő erő megvalósuljon, hogy -kvázi- folyamatosan meghaladjuk önmagunkat.

Most, hogy már sok tapasztalatot szereztem játékszenvedélyes és egyéb viselkedési és szerfüggő addikcióban szenvedő beteggel, a psychoterápia is egy ilyen izgalmas "játék", kihívás. A klienst ugyanolyan szakértőnek élem meg, mint amilyen én vagyok, én hozom a professzionális tudást, de az ő segítségével tudom meg, hogy hogyan tudjuk ezt nála működtetni, és mondhatom még sohasem volt ennél izgalmasabb utazásom, mint amikor valakit kisegítettem a saját bilincseiből, ördöglakatjából. Az én erőfeszítéseim megsokszorozódtak, annak láttán, hogy milyen hihetetlen kreatívitás szunnyad egy-egy beteg lelkének mélyén. Nekem a foglalkozásom a szenvedélyem. :-)

 

Neudl Erika:

- Milyen színterei lehetségesek felnőtt korban a játéknak? ( Felsorolás, csoportosítás)

zsenja2.jpg

 

Nagyon nehezet kérdeztél. Játsszuk azt, hogy csak szavakat sorolok fel, ami eszembe jut: intimitás, művészet, pszichodráma, népmesék tudattalan emberi bölcsessége, hozzáállása az élet folyamához, pszichodráma, vagy a régi színház: vásárosok és a templomi biblodrámája, bármiféle szerepjáték, népi játékok, színház. Ez utóbbi a görögöknél Dionüsszoszhoz is kötődik. A mély arcetypikus játék valamiképp az ősi istenség energiáihoz való hozzáférésről is szól. Ahogy a bornak, alkoholnak is van egy euphorizáló, empáthiát javító szerepe, amit az ókori görögök még viszonylagos méltósággal tudtak fogyasztani az ünnepségeiken. Az őket majmoló római kultúra már lealacsonyította, tovornyákká degradálta ezt az ősi rítust. A görögök méltányolták az Apollói higgadtságot is a Dionüsszoszi elragadottság mellett, és előljáróiknak- szolgálatban- sohasem nézték el az alkohol szolgáltatta lazaságot.  A vigadalomnak, dionüsszoszi elragadottságnak megvolt a maga helye és szerepe, a rítus az ősi istenséggel való azonosulásról szólt, hiszen az alkohol növeli -kezdetben- az empátiát, az emberi közelség érzését. Maga a szó: em= együtt pathia-  pedig azt a pillanatot és alkalmat jelenti, amikoris az istenek az emberek világába belépni tudtak. Nagyon hasonlít ez Jung kollektív tudattalan elméletére és az újonnan felfutó formatív erő , valamint az elektronokat "vezető" és spin állapotokat meghatározó mező elméletére, melynek lényegét a keleti misztikusok és költők már régesrég megcsillantották holografikus szemléletükkel.

Tehát a bornak, az alkoholnk van egy kezdeti empátiát növelő hatása, azzal is, hogy visszavesz a tudati fékből , a kontrollból.Így kerekedik a vigadalom- a dionuszosszi elragadottság. (Apollói mértékletesség, mint másik ősformakör)

A színházi játékok során is azonosulás (empathia) történik a szereplőkkel. A katarzis tulajdonképpen felfogható egyfajta megszégyenüléssel. Hogy miért? Mert rájövünk, hogy a hős mennyire felettünk áll és van még hová fejlődnünk. Meglátjuk vakfoltjainkat, de ez a konfrontáció játékosan történik, így sokkal felemelőbb. Megjegyzem a meditációban is hasonóan nő az önismeret, a jezsuita meditációban még a kellemetlen tartalmak és hibák is feldolgozhatóan és energetikai töltetüknek köszönhetően inspirálóan nyílnak meg tudatunk előtt.

A kártyajáték első játékszenvedélyese talán Sir Sandwich lehetett, aki az evést is elhanyagoltván eszelte ki, hogy egy szelet kenyérre rakatja fel a változatos feltéteket és így kevesebb időt kell elvonnia szenvedélyétől.

A kártyajátékot állítólag egy kínai császár találta fel unatkozó udvarhölgyei szórakoztatásául.  A bridzs, a sakk stratégiai játékok, a lehetséges döntések egy döntésfát alkotnak. Ezek variációját, sokféleségét évezik, hogy kinek az agya csavarosabb. Egyik játékban a véletlennek (pl. kártya), a másikban a stratégiának, illetve ennek elővételezésének van nagyobb szerepe.  A férfiak nagyobb szerepének a szerencsejátékokban talán az is az oka, hogy náluk előretörőbb a kockázatvállalás, a versengés belső igénye, tehát a kaland, a véletlen, a kiszámíthatatlanság, az izgalom nagyobb szerepet kap esetükben. Nagyobb sikerek csak nagyobb kockázatvállalással járnak együtt. Kolombuszt ma azért tekintjük hősnek (pusztán :-))) , nem pedig vakmerő kalandornak, mert vállalkozását siker koronázta. Véletlen- mondhatnánk, de az is lehet, hogy ez volt a Sorsa.

Vannak híres emberek, akik életében nagy jelentőségű volt a szerencse, és egyes vállalkozásokat mintha pártolna is valami holisztikus rendező elv. Koestler leírja a Könyvtár Angyalának fogalmát, de jómagam is úgy kezdek hozzá valamilyen izgalmas téma, iromány, előadás, terápiás stratégia "megalkotásának", hogy tudom, hogy útközben megnyílik majd az a forrás, ami utam sikerét segíteni fogja. Ilyenkor meglehetősen nyitottá és fogékonnyá válok a megoldásra. Jung erre a jelenségre alkotta meg a szinkronicitás fogalmát, ami akkor jelenik meg, amikor az ember megérett a megértésére és befogadására.

(László Ervin, Shaldrake, Bohm nyomdokán haladva, a formáló mezők, pszici-mezők és kvantumpotenciál ismeretében az lenne a furcsa, h valaki megütközne a szinkronicitás, implicit rend megfogalmazás nyomán! )

A nőknél a barátság, a közelség különböző szociális módokon való megélése faksznik, előítéletek nélkül elfogadott a társadalomban.

Van egy csoportja a játéknak, ami a gyerekek játékos tanulását  segíti elő modókákban, mozgásos,

egerke.jpg

ismétléseket beépítő, ritmikus népi játékokban. Ez az ősi anyaméhben megélt ringatást, ritmikus ráhagyatkozásérzést hozza elő, nem annyira a teljesítménykényszert. Inkább az anyaméh biztonságának elfogadását, biztonságát, szeretve levését hozza elő élményként. Egyfajta pozitív várakozást.  A sport, a játék, a tánc,  nagyon gyakran tartalmaz ritmikus elemeket, ismétlődéses mozgást. Talán ezért lett gyógyító terápiák része is. Az emberi test egyfajta hajó a lélek vizein, a megismerést, a biztos szárazföld egy kis szigetét szimbolizálja és biztosítja.  Fejlett és biztonságos testélmények nélkül nem számolhatunk egészséges lélekkel.

 

  Egy volt - nagyon súlyos szomatikus előtörténettel jelentkező- betegem, aki versenyszerűen kosárlabdázott, sohasem élt át szorongásos élményt a pályán, hiszen itt -szerencséjére- ki tudta élni magából agresszióját, amit pszichoszomatikus betegségében a teste önmaga ellen fordított.

A játék lehetséges színterei pl.-ul a pub-ok, ahol az angol férfiak, a teremtés koronái előítéletek nélkül lehetnek együtt társaikka, darts-ot játszva. Közel kerülhetnek egymáshoz lelkiekben, anélkük, hogy egyesekben ez gyanússá válna, támadásuk célpontjává téve őket.

 

zsenja-3.jpgNeudl Erika:

-Mi a felnőttkori következménye annak, ha gyermekkorban, a "tanulási tréning" időszakában kimarad a játék?

A szerepjáték a felnőttkori magatartásminták interiorizálásában, azaz beépítésében segít. Az utánzásnál ez több: elsajátítani= megérteni, magunkévá tenni, úgy kebelezzük be, hogy személyiségünkkel szinkronná és növekedését elősegítővé tesszük.  (Szőnyi Magda tanárnőmre utalok).

Tehát nem majmolásról van szó, hanem sajátunkká válik. Sok magatartásmintával úgy vagyok, hogy ügyesnek gondolom az illetőt, de ha én tenném meg azt, amit ő, akkor az már nem én lennék. Kicsit viszolygok is az általa bejáratott mintától. Nem felel meg az én értékrendemnek, vagy mások rovására történőnek ítélem, ami valami miatt visszatart. 

Az állatok játékosan tanulják meg a vadászat elemeit, a küzdelmet.

A játékkal a végtelen lehetőséget, rugalmasságot, több dolog közül való választhatóságot tanulja meg a gyerek. Nagy a veszélye szerintem annak, hogy akit nem hagynak megfelelőképp játszani, és egyenessínre teszik az életét, az nem tanulja meg a választás szabadságát, és ha valami miatt kisiklik a sínre tett élete, akkor ezt tragédiának, törésnek, nem pedig lehetőségnek éli meg és tehetetlenné válik. Míg a játékot átélő gyermek később kreativitásának és lehetőségének tudatában meglátja az előtte felnyíló lehetséges utakat, és ráérez arra, ami az ő fejlődését és kibontakozását szolgálja. Jó, ha az ember a munkáját sem csak erőfeszítésnek, hanem egyfajta kreatív játéknak éli meg, ahol személyisége kibontakozhat. A játék általában szórakoztató, így ellentétbe szokták állítani a munkával. Akinek hivatása van, az megélheti az elhivatottság biztonságot adó érzését.A játék örömforrás, fejlődési lehetőség is.

 Neudl Erika

-Bizonyos személyiségtípusok vonzódnak-e bizonyos játéktípusokhoz, azaz van-e alapja annak, hogy mit szeretünk játszani? (verbális, nonverbális, manuális, aprólékos, lendületes stb. )

Játékszenvedélyes és egyéb szenvedélybetegségekben szenvedő emberek a Cloninger álal felállított , az emberi agy neurotranszmitter-rendszerének esékenységét is figyelembe vevő személyiségtípusai közül a dopaminerg-rendszer kiegyensúlyozatlanabban működő csoportjába sorolódnak. Itt nagyobbak a kilengések, ők fogékonyabbak a veszélykeresésre, az újdonságkeresérse, szemben a veszélykerülő szeméklyiségekkel.

Veszélykereső személyiségek valószínűleg a kockázatosabb játékokat keresik, ugye a kifejezés is erről szól: Az életével játszik, vagy vakmerő.  Rácz József addiktológus professzor könyve nagyon frappánsan fogalmazza meg a fiatal drogkipróbálók megóvásának egyik alappilléreként az élménysportok, a hegymászás, stb. nagy szerepét, és nagyon logikusan leírja a meditációt, mint másik lehetséges utat, amely a Szimbólumterápiás Egyesületnél kiképzett szakemberektől megtanulható, hiszen az emberiség hajnalán a drogokat pszicedelikus céllal alkalmazták pl. sámáni kultúrák keretein belül és a sámáni utazások hasonló élményeket adtak, mint amit Jung fedezett fel a kollektív tudattalan mélyrétegeiben, és amikről népmeséink, népművészetünk regél.

galamb.jpgAz emberiségnek van egyfajta kultúrális, metatörténeti kútfője, amely a személyiségfejlődés lépcsőfokainak megfelelően megnyílik előtte. Sajnos ezeket az ajtókat nem jó erőszakkal,- drogokkal, vagy egyéb módon: pl. gyanús spirituális sarlatánokra rábízva lelkünk - feszegetnünk, mert a kapu őrzői félelmet kelthetnek az olyan behatolóknál, akik nem érettek ezen tudás befogadására és strukturálására. Mindig értemes hiteles segítőt magunk melett tudni. A meditáció. kontempláció nemcsak a kelet útja volt. Sajnos Európaában, Angliában már elég kevés olyan kolostort találni, ahol ennek a belső utazásnak hiteles szomjoltói szolgálnának. De nem érdemes szomorkodni, mert ahogy szeretett hitoktatóm, Enzsöl Ellák mondta: A nagy írók és költők ott tartják ujjaikat az Isten pulzusán és megjegyzem a népi tudás áthagyományozói szintén ott tartották.

Költők, kreatív emberek szeretik a verbális játékokat. Szinte a nyelv keletkezéséig nyúlhatnak vissza kreatív, beleérző képességeikkel, ahogy a beszélni tanuló gyermek is. Kosztolányi írta egyik cikkében, hogy a gyermekkori elvétések kinevetése megölheti a gyermeki nyelvi kreativitást. Ilyen gyermekkori elvétés: Ha van papagáj, mért nincs mamagáj. Vagy a jégvirágos ablak berekedt....Kisebbik gyermekem csapta össze egyszer a kezét csodálkozásában, amikor barátnőm begöndörítette a hajam és erőteljesen kifestett. Gyerekem őszinte csodálattal és nagyrabecsüléssel kiáltott fel: Anya, de szép vagy! Mint egy bohóc!!!!! 

Neki a bohócnál akkor valószínűleg nem volt csudálatoabb lény a világon!

A költők és a gyerekek a nyelvi játékossággal szét tudják feszíteni a fogalmak rácsait és felnyílhat a szavak előtti és mögötti világ végtelensége, amihez a népmesékben, vagy a meditációban, táncban, versben stb. találhatunk vissza.

Sajnos az elvárások, besablonozások miatt a gyerekek kreativitása nagyon gyorsan lecsökken, később már -a poroszos iskolarendszernek köszönhetően- rajzos megnyilvánulásaikat is olyan erősen cenzúrázzák, hogy szinte megnyilvánulni sem mernek ezen a kifejezési formán. Sokszor tapasztaljuk, hogy olyan területen viszont, ahol még nem érte őket számtalan kudarc az iskolában, még akkor is, ha ott sokkal tehetségtelenebbek, mint a rajzban, sokszor bátrabban képesek megnyilvánulni, hiszen nem élték még át a tanár cimkézte esélytelenség feszültségét. Pl. serdülőkorban szvesen zenélnek. Persze ez a legtöbb esetben a  szférák zenéjétől még igen távoli muzsika : -)

Az intimitás feszültségét, nyitottságát jószerével csak az egészséges lelkületű ember képes elviselni. A kényszeres spektrumba tartozó személyiségek általában félnek a véletlentől, vagy kényszeresen provokálják azt, mintegy istenítéletként a fejükre. A mániások, vagy a mágikus gondolkodás irányába átcsúszó játékszenvedélyesek szeretnének sok pénzt nyerni, kritikai érzékük csökkent, egodyastoléjuk miatt túlértékelik magukat, így sok pénzt bukhatnak. A játékszenvedélyes, és szerfüggő emberek elhanyagolják önmagukat, feladataikat és időről-időre szükségük van arra a bizonyos izgalmi szintre, amit a bejáratott úton érnek el.  Ahogy a kényszeres ember tízszer is visszamegy megnézni, hogy bezárta-e az ajtót, vagy elzárta-e a gázt, a játékszenvedélyesek is játékkal enyhítik a bennük lévő feszültségeket. Majd a feszültség újbóli jelentkezése és szokványos kisülése egy kóros fixációs körbe torkollik, ami kísérlet a levezetésre, megnyugvásra, de azt tartósan sohasem éri el. 

A durva számítógépes játékok egy lehetőséget biztosítanak az agresszó kiélésére ebben a feszültséggel teli világunkban. A tesztoszteront tették felelőssé - mint egy ágenst- az agresszióért. Tény, hogy jéghokijátékosok vérében magasabb tesztoszteronszintet lehet mérrni.  Az agresszió egy latin eredetű szó, ami Freud korábbi elméletével ellentétben nem negatív kicsengésű volt. Azt jelentette a másikhoz odalépni, hozzá lépni. Talán távolságjelző, védő funkciója az eredeti, és nem a pusztítás, hiszen az agressziót akár szocializált módon is ki lehet élni. Jobb esetben.

  Neudl Erika:

-Mi lesz a játék jövője? Lekopik, vagy a jóléttel növekszik az ideje a napirendben a játék lehetőségének? Igényeljük egyre inkább vagy nem a játékoz, a játszást?

zsenja4.jpg

 

 

Nehéz ezt megjósolni. Az emberi /kultúr/ történetben hirtelen váltások is bekövetkezhetnek akár pozitív, akár negatív irányban. Jung egyik tanítványa, egy biokémikus hölgy kapott Nobel-díjat az élő szervezetben lejátszódó hirtelen rendeződések felfedezése miatt, ami ellentétben áll az entrópiával, tehát alapvetően várakozástelinek kellene lennem.

A jóléttel bizonyára növekedni fog a játék szerepe, mivel sok energia felszabadul ( a riport idején még nem volt recesszió :-((((  ), amit az ember a mindennapi robot során felemésztett. A TV- nézés, mint passzív időtötés pl. nem kedvez a játéknak, hiszen az emberek bezárkóznak a szobájukba, ahelyett, hogy egymás társaságát keresnék.

Érdekes, hogy "tikos" szövegekben csapdákat rejtettek el a mesterek. Pl. ilyen az, hogy "erősen koncentrálj!!!" ....pedig ahhoz, hogy az ember igazán és felszabadultan tanulni tudjon az elengedettség állapota a fontos, hogy izgalmas, érdekfeszítő, szinte játékos legyen a feladat. Poroszor iskolarendszerünk erre a furcsa ellentmondásra épül. A feszült figyelem, a mélyebb összefüggéseiből kiszakított, lecsupaszított tananyag semmi jóra nem vezet a jövő nemzedékét illetően. A túlterhelt gyerekek tantervéből egyre inkább száműzik a játékosságot és ezzel egyre szomorúbb és kreativitásra egyre képtelenebb nemzedék növekszik fel, aki sokszor a drogok adta kapukat használja fel a mélybeszálláshoz ( ún.pszicedelikus doghasználat), ami igen veszélyes út., vagy az egymás közelségének megéléséhez ( ún. parti drogok ), vagy  az un. rohamivással süllyeszti magát kábulatba, hogy a részegség állapotában megéljék egymást közösségként.

Nagy a feelősségünk nekünk felnőtteknek, mert a gyerekekben annyi kiváncsiság van, ami primer motiváció és óriási hajtóerő lehetne a tanulásra, fejlődésre. Ezt kéne befogni a vitorlába. Mert a játék öröm, felszabadultság, intimitás, teljesség, végtelenség-érzés, lehetőség, kikapcsolódás, fejlődési lehetőség, társas érintkezési forma, együttlét, útkeresés, időtöltés.

 dzsungel.jpg

Neudl Erika:

-Miért jó játszani felnőttkorban?

Jó visszatérni a gyermekkor önfeledtségébe. Fellélegezni a napi terhek helyett. Lehetőség együtt lenni a gyerekekkel. A közös élmény nagyon fontos. Ajándékozzunk egymásnak élményeket!

Házastársak között is nnagyon jelentős lehet, aházasság frissesége megőrzóődik, ha találnak valamiféle közös időtöltést, ami felemelően hat mindkét félre. A házasságban a nemek kölönböző módon élik meg az azonos dolgokat, a játék segíthet ezek feldolgozásában, az élük elvételében.

A gyerekek megszületésekora férfiak sokszor "kimenekülnek", házon kívül kereshetik a boldogságukat, általában elmondható, hogy nem sokat beszélnek a problémájukról, szeretik azt egyedül megoldani. A nők mindezt elhanyagolásként élhetik meg, a "már nem szeretsz" élménye ellenségességet szül. A közös hobbi, vagy a másik fél által tiszteletben tartott és elismert hobby mindezt feloldhatja. (Pl. kertészkedés . ) A férfiak sokszor szeretik elvinni a párjukat olyan helyre, ahom versengés folyik, ezt azonban a nők nevetségesnek találhatják. Jó lenne, ha egymás fejével tudnának gondolkodni, hiszem a férfiak neveltetésében annyira benne van a versengés, a megmérettetés.

A játéknak tehát ezer éve száz és száz arca van! Ideje lenne komolyan vennünk.

 

 

"A fizikai kutatások egyértelműen bebizonyították, hogy legalábbis azoknak a jelenségfolyamatoknak a nyomasztó többségében, amelyeknek szabályossága és állandósága az általános okság követelményének felállításához vezetett, a megfigyelt törvényszerűségeknek a közös gyökere- a Véletlen"

Erwin Schrödinger : Mi a természetörvény

 

kridaratman (szanszkrit ) játékok drágaköve, szerelmesek összefonódása

Ajánlott könyvek:

 

M. Eigen- R. Winkler: A játék

(Koch Sándor szeretett professzorom fordításában, aki bár nem taníthatott az orvosegyetemen - akkoriban nemkívánatos nézetei miatt- nagy szeretettel tanította otthonában a fiatal biológusokat és orvostanhallgatókat: engem is lányaként szeretett és ekképp is szólított )

Pillanat Ember Végtelenség ( Írások Koch Sándortól és Koch Sándorról )

"...Isten van, az ember történik"  Koch Sándor virológussal beszélget Mezei Károly

 

Allan Combs és Mark Holland: Szinkronicitás (Egybeesések a tudomány és a legendák történetében )

Vassy Zoltán: A parapszichológia tudományos irányzata

Héjjas I: A modern tudomány és a keleti bölcselet

Bogdán István: Régi magyar mulatságok

Vargha Balázs: Játékkoktél Minerva 1967.

Kosztolányi Dezső: A rímek varázslata

 Szenes Andrea: Igen (Élmények és töprengések Carl Rogers személyközpontú pszichológiájáról )

 

 

VÉGE

varos.jpg

 "Szó sincs arról, hogy nekünk 'fejlesztenünk' kellene egy egyébként egészséges, szociálisan sem hátrányos helyzetű gyereket járásban, beszédben vagy bármi másban! A feladatunk az, hogy hagyjuk mozogni, játsszunk és beszélgessünk vele, énekeljünk neki, mondókázzunk vele, csiklandozzuk, lovagoltassuk! Vajon bízom-e az önmagát megfelelő körülmények között kibontakoztató gyermeki (emberi) természetben, vagy azt hiszem gőgös-kevélyen, hogy mindent nekem kell elintéznem, megoldanom? 'Fejlesztenem', mert nem hiszek a fejlődésben? A kisgyerek legfejlesztőbb tevékenysége a szabad játék!" Dr. Vekerdy Tamás: Érzelmi biztonság

 

psycho.unideb.hu/munkatarsak/pek_gyozo/targyak/SZEM_III_3.ea_a_transzperszonalis_pszich_szellemi_horizontja.pdf

 

 www.napkut.hu/naput_2000/2000_02/059.htm

 ki.oszk.hu/3k/19972006/valcikkek/valcikkek9901/kokeny.html

 

 www.c3.hu/scripta/thalassa/95/12/14forgac.htm

 pszichologia.com/dokumentumok/LEA_konferencia_program.pdf

 

www.youtube.com/watch

 

"Racionális logikánk alapja az a hit, amely szerint a jövő hasonlítani fog a múltra." Siu 

 
 
Felkérést kaptam egy  nagyon kedves kultúrantropológus, csoportanalitikus végzettséggel is rendelkező hölgytől, hogy tartanék előadást a Bálint Házban, a Disputa Klubban fenti témában.
Így született meg ez a "nagyzoló" iromány, ennek az előadásnak a "rekonstrukciója" nyomán. 
 
    A freudi analízis elzárkózni igyekezett minden misztikus alaptól (zárójelben jegyzem meg, annak ellenére, hogy maga Freud igencsak vonzódott a  spiritualizmushoz) és elméletét az ösztöntan "tudományos" alapú bástyájára építette. Mégis e legmeszebbre jutott abban, hogy a lélektudomány ma olyan gyakorlati tapasztalatokat fogadjon el témyként, amire nincs precíz tudományos magyarázat, legalábbis olyan, ami a Newwton-i mechanisztikus világkép talaján megállna. Mért is kéne neki ilyen alapokon nyugodnia ?- kérdezem én, amikor ez a mitológikus színezetű "eredetelmélet" már rég a múlté, hiszen a relativitáselmélet és a kvantumfizika alapjaiban rengette meg a létét. 
     A fél világ hitetlenkedve hallgatta Einstein beszámolóit az atommagban rejlő , és maghasadással felszabadítható energiákról. Jung a vele való beszélgetés kapcsán kezdte azt gondolni, hogy talán az ember lelkének mélyén is szunnyadnak ilyen energiák. Erre jött rá Rogers a keleti tanokat és az élővilág csodáját tanulmányozva, hogy létezik olyan direkcionális erő, amelyre ráhagyatkozva az ember személyisége mérhetetlenül naggyá bontakozhat. Szembefordult Freud sötétség és ösztöntanával és állította, hogy ahogy a növények, amelyek megfelelő fényt és táptalajt kapnak, az ember is képes az ég felé kapaszkodni. 
 
    Szepes Mária szavait igazolja modern freudi analízis távlatnyerése, miszerint a "legádázabb materializmus bölcsőjében is megszülethet a legtisztább idealizmus", gondoljunk csak a projektív identifikáció psychoterápiában való felhasználhatóságára a Winnikott-féle firkarajzokban, ahol "átjárhatóvá" válik a két tudat. 
 
 

folytatom majd, és felteszem a honlapomra..... sajnos az előző irományom már majdnem a végén ...teljes egészében "elszállt". Biztosan nagyon elszállt voltam, és működött a szinkronicitás :-))))) 

 

 

PS: Reméhetően az iskolai oktatás is színesebbé válik a relaxáció oktatásának bevezetésével, amit a Magyar

 

 

Relaxációs - és Szimbólumterápiás egyesület is tervbe vett oktatni az iskolák tanárainak.

Ez nemcsak az oktatásban jelentene jelentős előrelépést, hanem metatörténeti hozadékával szintúgy- pl. a jezusita meditációval való kapcsolatával- ,ami jelentős drogprevenciós megoldásul is szolgál. (Utaok Buda Tanár Úr Az addikciók psychoterápiája c. írására, valamint Rácz József Professzor Úr Addiktológia c. könyvére, amelyben a meditáció mint egyik psychoterápiás alappillér hangsúlyozódik az addiktológiai prevencióban.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.