Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Lelki tanácsok 3.

2012.06.04
Emberinek és nyitottnak kéne lennünk 
Szakértői vélemény 3. 
Rovat: Panaszlap
 

 

 

 

 

K. Csaba nyugdíjas apa hosszú levelében írta ki magából az évek során felgyülemlett fájdalmát, élettörténetét, harcát lányáért, harcát gyermeke anyjával, harcát a hivatalokkal, hatóságokkal, s e panaszát eljuttatta egy egyházi vezetőnek, valamint a sajtónak. E cikkben pszichiáter-szakorvos nyilatkozik a levélről....

 

 

 

 

 

 

Szomorúan olvastam a levelet, melyet egy apa írt „elveszített” gyermeke miatti fájdalmában. Az még inkább elkeserített, hogy ez a család ennyi segítővel került kapcsolatba, amint ez a levélből kiderül, és ez helyzetüket nemhogy javította, hanem inkább rontotta. Idézem: „Lassan kezdtem felismerni, hogy itt nemcsak az én egyedi esetemről van szó, hanem egy komoly társadalmi mértékű problémáról. Tapasztalnom kellett, hogy az illetékes szakembereket nem érdekli az igazság, mert kényelmi, egzisztenciális, ideológiai és politikai okokból a status quo fenntartásához fűződik érdekük.” „Azóta 25 év telt el, de a válási, gyermek elhelyezési hivatalnokok, egyéb szakemberek előítéletei, képzetlensége, szellemi tunyasága, tájékozatlansága, önteltsége, arroganciája és hatalmi dölyfe vonatkozásában vajmi kevés változás történt.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keserű mondatok ezek, és eléggé lesújtóak ránk, segítőkre nézve! Bizonyára van is bennük igazság, mert hol vagyunk a Rogers-i alapelvektől, a feltétel nélküli elfogadástól, empátiától, amely minden hatékony pszichoterápiának, segítésen alapuló kapcsolatnak bázisa kellene, hogy legyen, ha ebből a fent említett apa sok helyütt szinte még egy morzsányit sem észlelt! Biztos vagyok benne, hogy egy gyermek problémáját nem lehet úgy kezelni, ha a körülöttük élők problémáját empatikusan, feltétel nélküli elfogadással és tisztelettel nem értettük meg – hiszen egy gyermek sohasem elszigetelten létezik. Ehhez kellő tapasztalat, szaktudás, nyitottság, több szempontúság, magasabb nézőpontból való rálátás képessége, érdeknélküliség, sebzettség és sebezhetőség és nem utolsó sorban megfelelő alázat szükségeltetne. Buda Béla Tanár Urat idézem: „Semmi sem helyettesítheti az átélés nyitottságát, ami sebzettséget is feltételez, sebezhetőséget is jelent egyúttal, ellentétben az átadható tudás zárt mivoltával!” Tehát a szaktudás semmi, mindemellett emberinek is kéne lennünk! Ahogy a régi korok sámánjai úgy voltak képesek gyógyítani, hogy maguk is sebzettek voltak: vagy maguk is betegek, vagy súlyos, halálos betegségből felgyógyultak, súlyos balesetet túléltek voltak. Így szól a népdal erről: „Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni, ott kell annak megtanulni, hogyan kell a dudát fújni!” Az igazi, élő tudást ugyanis nem adják ingyen!

 

 

Szakmai alkalmasság és alulnézet

 


Alázat egy emberben akkor keletkezik, amikor rájön, hogy tudásának gömbje növekedésével egyre nagyobb felületen találkozik az ismeretlennel, és ennek hatására egyre több kérőjelet és kétséget is elbír. Aki igazán erős, el kell, hogy bírja a gyengeséget is! Jól fel van nekünk dobva a labda!

 

Ilyennek kéne lennünk. Minimum! Leginkább Jung-i értelemben teljes embereknek. Jung biztos volt benne, hogy az ember idősödő korára érik be / van, aki korábban is/, amikor képessé válik arra, hogy saját árnyékát a személyiségébe integrálja, és azt ne a másik emberre kivetítve üldözze! Tehát az én egyéni véleményem az, hogy gyermekekkel jó lenne, ha Vekerdy Tamás kvalitású emberek tömegei foglalkoznának, mert nem igaz az a hozzáállás, hogy „nem kell ahhoz tojást tudni tojni, hogy az ember rántottát tudjon sütni!”. Mert mi a cél? Az, hogy a tojásból rántotta legyen, ami éppen a lényeget, az életet, a fejlődést, ha tetszik az „alkimisták aranyát” nélkülözi, vagy pedig, hogy eleven kiscsirke?! Véleményem szerint a tyúknál erre alkalmasabbat még nem találtak ki, ahogy valószínűleg empatikusabbak, érzelmileg intelligensebbek azok az anyák (vagy apák), akik több gyermeket neveltek. Jó lenne, ha a gyerekekkel foglalkozó szakembereket ilyen szempontból válogatnák ki, nekem ez a meglátásom!

 

Popper Péter zseniális gondolata szerint „vannak dolgok, melyek csak alulnézetből láthatóak!” Ez az apa alulnézetből látott bennünket, egy olyan szemszögből, amire nekünk vakfoltjaink lehetnek, ezért érdemes komolyan venni, amit mond. Sajnos – itt utalok dr. Tringer László professzor Gyógyító beszélgetés c. könyvére – vannak kártékony (iatrogén, toxikus) pszichoterapeuták, segítők is! Ez annál inkább szomorú, mert aki bajba kerül, helyzetéből adódóan alárendeli magát annak, akitől segítséget vár, bizalommal fordul ahhoz, akinél megfelelő szaktudást remél, és nem arra számít, hogy nyitott, sebzett helyzetével „visszaélnek”!

 

Nyilván a segítő segíteni akar. Én ezt nem is vonom kétségbe. Sajnos – sok esetben hál’ Isten! – azonban ő is ember, és minél inkább megterhelő egy helyzet lelkileg, annál kevésbé „érdekelt”, hogy abba belehelyezkedjen, maximálisan nyitottan, empatikusan rezonáljon rá. Mivel az nagyon fájdalmas lehet számára is (pláne, ha egy ártatlan gyermek kálváriájáról van szó), ezért elhárítani igyekszik…

 

Sokan hajlamosak vagyunk azt remélni, hogy a rossz csak a másik ember számára van fenntartva, nekünk nem. Ebben segít, ha meg vagyunk arról győződve, hogy a másik ember hibás, bűnös /esetleg rossz karmával rendelkezik/, mert akkor mi /akik természetesen nem lehetünk ebben a csoportban/ nem kerülhetünk bele abba a helyzetbe, ahol most ő van! Egyenes út a bűnbakképzéshez, ahogy a levélíró is írja.

 

Hol van ez a keletiek által hirdetett Tat Twam Asi (én és te egyek vagyunk) filozófiájától, vagy Teréz anya könyörületességétől?

 

 

 

Pártosság, bűnbakkeresés

 

Vagy a magyar népmesék legkisebb testvérének igyekezetétől, aki bár megtehetné, de nem tér haza addig, amíg a kővé változtatott testvéreit meg nem váltotta. Az még csak elmegy, hogy a válás érdekérvényesítés is, és itt mindkét fél igyekszik a maga oldalára állítani a szakembereket, az is szinte mindennapos, hogy a másik lejáratásával, de abszolút érthetetlen, hogy a későbbiek során ezt az apát, aki annyi mindent megtett a gyermekéért, miért nem lehetett partnernek tekinteni és ennek megfelelően kezelni, még akkor is, ha nyilvánvalóan nem tökéletes. Melyikünk az?

 

Miért kellett a hibáit felhánytorgatni, anélkül, hogy a bizalmát megnyerték volna, ami esetleg alapul szolgálhatott volna ezeknek a megváltoztatásához? Ezek kérdések számomra! Persze régen még eléggé gyerekcipőben járt a családterápia, és ismerek én is olyan apát, akinek a személyisége olyan merev, hogy kétséges annak motivációja, hogy ő a saját gyermekének támasza, segítője kívánna lenni. De jelen esetben nem ezt érzem! Hibának gondolom azt, hogy a kerületi hivatal járt el az ügyben, ami egyben az anya munkahelye is volt, hiszen kísérletileg igazolták, hogy ha egy emberről akár jó, akár rossz dolgokat mondtak elöljáróban, az befolyásolta a későbbi véleményeket róla. Tehát a pártatlanság itt eleve kizártnak vehető. Nem érzem szerencsésnek azt a helyzetet sem, amikor egy családterápiás ülésen az egyedül maradt anyával szemben a férj és több rokona is felsorakozott.

 

A családterápiára ugyanis az a jellemző, hogy a cirkuláris okság elvével dolgozik és nem keres „bűnbakot”. Meggyőződésem, hogy a szülő nem akar direkt rosszat a gyermekének, nagyon ritka kivételektől eltekintve botorság is ezt gondolni, legfeljebb csak nincsen megfelelő rálátása a problémára. Ebben van szüksége segítségre, és itt léphetünk be nagyon tapintatosan és finoman önkritikai, önreflexiós készségének javítására. Ismerjük a népmesét: amikor a nap és a szél fogadott.

 

Szeretettel levetkőzhetők a gátlások a védekezések és az emberek nyitottá válnak. Míg az erőszakra még inkább bezárkóznak. A páncélok alatt mindig sebek vannak, amelyeket előbb be kell gyógyítani és csak utána vehető le a páncél. Nemrég találtam meg egy könyvembe írt idézetet, mely idevág: „Uram, add, hogy ne ítéljek, mert nem tudom, hogy milyen mélyről jön a bűn, a vétek!” Ezért mondta azt Jézus, hogy ne ítélkezzünk embertársaink felett, mert ki ítélhetné meg más egy embertársunkat, mint maga az Isten! Elmondhatja-e bármelyikünk, hogy MINDEN információnak a birtokában van egy másik emberről, ami feljogosíthatná arra, hogy felette pálcát törjön. Hát nem! Aki ilyet állít, vagy ezt érzi, az ostoba ember! A mór uralkodó, az Al Hambra erődjében mindig visszavonult imádkozni erre a célra kiépített szobájába, kérve Allah-t, hogy segítsen neki az ítélethozásban, ha bűnöst vittek elé!

 

Természetesen nem szabad elfelejtenünk azt a tényt sem, hogy most itt egy esetet egy szubjektív nézőpontból látunk, és nem ismerjük a többiek meglátását, és az is egyértelmű, hogy az apa eléggé fekete-fehéren (tehát kevéssé árnyaltan) érzékeli a körülötte levőket. Nem tudom, ez mennyire műtermék, hiszen nekem is vannak betegeim, akik egy-egy bevehetetlen ügybe annyira belegabalyodtak, hogy szinte kivehetetlen, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, vagyis a személyiségük miatt vonják magukra a környezetük ellenségességét vagy a környezet ellenségessége miatt lettek olyanok, amilyenek.

 

Ördögi körből együttműködés

 

Magam határozottan azt gondolom, hogy ezt az apát meg lehetett volna nyerni gyermeke érdekében az együttműködésre, ahogy az elismert pedagógusként működő – és ez nem csekélység! – édesanyát is, ha tudtak volna találni egy olyan jó, tehetséges szakembert, aki mind a kettőjüknek megfelel.

 

A levélben elmérgesedett, bemerevedett indulatokat látok, amit puhítani kellene. Vannak benne ellentmondások is természetesen, olyan disszonanciák, melyeket csak egy külső optika képes észrevenni. A levélíró a saját rendszerén belül maximális támadhatatlanságra, kikezdhetetlenségre, hibátlan rendszerezésre rendezkedett be, és épp itt „lóg ki a lóláb”, de mondom, nem tudom mennyi ebből a műtermék, vagyis a rossz tapasztalatainak az eredménye. Ha valamit nagyon magyarázni kell, az egy jó szakembernek mindig gyanús.

 

Mindenképpen javasolnám az Úrnak, hogy gondolkodjon el arról a tényről, hogy miért írja azt, hogy második felesége szerelmes volt belé, ha később meg egyértelműen állítja, hogy ő emóciókra nem is képes, csak furfangra és ármányra, racionalitásra. Az igazság természetével összeegyeztethetetlen, hogy ily módon legyen egyszerre két helyen. Mint ahogy nyilvánvalóan az sem állja meg a helyét, hogy mindenért a volt feleségét hibáztatja és a saját felelősségét nemigen keresi. Bár a rengeteg támadás után, az is lehet, hogy már nem meri.

 

Mindenesetre leírja, hogy volt felesége köztiszteletnek örvendő pedagógus a lakóhelyén. Kedves Uram, én biztos vagyok benne, hogy ezt a címet azért nem adják ingyen! A gyerekek eléggé kritikus publikum. Nem értem azt sem, hogy miért kellett a levélben a munkahelyét is megjelölni. Lejáratási hadjáratról van szó? Ez kétélű dolog, elmérgesítheti a helyzetet, bár az is igaz, ha az emberek szem előtt vannak, másként viselkednek, mintha nem látja őket senki. Tisztelet a kivételnek.

 

A levélírónak igaza van abban, hogy nagyon sok lelkileg labilis embernek jót tesz a vallás, megtartó erővel bír, de miért nem hagyja meg az Úr egy halványlehetőségét annak, hogy volt felesége valóban megtért? Miért nem enged meg volt felesége motivációit illetően egy-egy kérdőjelet néha? Nem hinném, hogy minden ennyire fehér, vagy fekete.

 

Belehelyezkedve ennek az anyának a helyzetébe, az ő szemszögéből nézve / tisztelt urak figyelem!/ érthetővé válhat, hogy miért félti annyira attól az apától a gyermeket, aki vele ennyire elutasító és néhol ennyire kegyetlen! Mert érthető okokból a saját tapasztalatunkat próbáljuk kamatoztatni, és rávetíteni más hasonló helyzetekre is, tehát projiciálunk. Fontos megjegyezni, hogy itt a projekciót nem mint elhárító mechanizmust, hanem mint megismerési funkciót használom. Természetesen ekkor lehetőség van arra is, hogy nagyon-nagyot tévedjünk a másik fél igazi motivációját illetően.

 

Senki sem az előítéleteivel születik, az előítéletek valami miatt kialakulnak. Nem mondom, hogy jók. Nem mondom, hogy ne kéne harcolni a leépítésükön adott esetben. Csak azt mondom, hogy bizony vannak, és az apa is tehetett volna azért, hogy ezek irányába tompuljanak. Jézus ezt mondja: „Kard által vész, aki kardot ránt. Meg: „Ha megdobnak kővel, dobj vissza kenyérrel.” Éppen azért, hogy ezek a maladaptív cirkulus vitiosusok, „ördögi körök” megszakadjanak.

 

A Médeia-effektus

 

Sajnos létezik egy jelenség, melyet érdemesnek tartok itt megemlíteni csak az érdekesség kedvéért, melynek én a Médeia-effektus nevet adtam. Fogalmam sincs, hogy leírták-e már tudományosan!? Nem hiszem, hogy nagyon ismert Euripidész: Médeia drámája, ezért leírom a tartalmát pár mondatban.

 

Médeia egy varázstudománnyal bíró nő, Kirkének, a boszorkánynak a rokona, akivel Odüsszeusz találkozott az utazása során. Médeia, amikor elhagyja a férje egy nálánál jóval fiatalabb királylány miatt, szörnyű bosszút forral. Tudja, hogy csak egy módon tud fájdalmat okozni neki, csak egy lehetősége van agressziót bevinnie, ha megöli közös gyermekeiket, akiket az apjuk nagyon szeret.

 

Sajnos vannak anyák, akik ha nem is teljesen tudatosan, de élnek ezzel a módszerrel. Vannak apák is persze. Ennek egy formája, amikor a másik felet befeketítik a gyermeknél. Szerintem nem is tudják, vagy nem akarják tudni, hogy mennyi kárt okoznak egy ártatlan gyermeknek a lelkében azzal, hogy azt csatatérnek használják. Ezek a szülők képesek bevinni az agressziót – kardszúrásként – a másikkal szemben még akkor is, ha ez csak a gyermeken keresztül lehetséges. És igen, ebben az esetben nagyon is elképzelhető, hogy a gyermek pszichésen beteg lesz! A betegségeknek van kommunikatív és sok más jelentősége is, ahogy erre a családterápia már rámutatott. Még a skizofréniának is! Ahogy stabilizálni is képes egy helyzetet, a gyereket delegálni is lehet valamire. A gyerekkornak azonban a biztonságról, a feltétel nélküli elfogadásról és szeretetről kellene inkább szólnia! Nem pedig, ahogy sok helyütt látni, a szülők alacsony repülésű játszmájáról! És ebben igen nagy a felnőttek felelőssége!

 

A levélíró a nyilvánossághoz fordult elkeseredésében, mert úgy érezte a helyi szervek, akik érzései szerint az anya oldalán álltak, nem voltak képesek már csak helyzetükből adódóan is megérteni őt. Számadást készített, talán a saját maga számára is. Gyermeke már nagykorú. Nem akarja őt látni. Nyilvánvalóan sokat hibázott, mint annyian... Én sem tartom helyesnek a lánygyermekkel való együttfürdést (pl. a meztelenség csak kellően felvilágosult családokban lehet esetleg pozitívum), de ő jót akart ezzel. Nyilván nem ártott nagyot. A levél talán dokumentum is az ő halála után a lányának, hogy emlékezzen rá: volt egyszer egy apja, aki őt nagyon szerette.

 

Bert Hellinger a családállítás terápia atyja szerint a gyermeknek jogában áll átvágnia a szülőhöz való vertikális kapcsolatot, ha az olyat tett, ami ezt indokolja. Lánya nyilván el szeretne határolódni az apjától, ki tudja, pontosan miért. Az apának azonban mindig késznek kell lennie rá, hogy ezt a szereteten alapuló kapcsolatot visszaállítsa, és szerintem, ha úgy érzi sok mindent megtett a gyermeke érdekében, akkor legyen nyugodt, előbb vagy utóbb ezt gyermeke is megérti majd. A keletiek a folyót veszik alapul a Vu Vej elvénél, ami körbenyaldossa a sziklát. Magatartása nem olyan, amivel keresztülgázol mindenen, rövidzárlatot okozva a természeti törvényekben, hanem belső érzékenységéből fakadóan átveszi a dolgok természetes ritmusát, és így biztosan célhoz ér. Hiszen a legkisebb ellenállás mentén halad.

 

Zárják le a gyűlölködést

 

A levélírónál azt is el tudom képzelni, hogy azért kényszerül magyarázkodásra, védekezésre, olykor kardoskodásra, mivel nem érzi szíve teljes egészével, hogy gyermekének jó apja tudott lenni, talán a sok negatívum miatt is, amiket kapott.

 

Én arra buzdítom, hogy keresse volt feleségével az együttműködés lehetőségét, biztosítsa őt támogatásáról és jó szándékáról. Nem hiszem, hogy egy értelmes nő ne fogadná el gyermeke felé annak apjától a jó szándékú segítséget és tenni akaró közeledést. Zárják le ezt a rosszindulatú gyűlölködést, ami jelzi, hogy még mindig fontosak egymásnak, hiszen a gyűlölet drága dolog, legalább annyira, mint a szeretet. Próbálják meg végre tisztázni és lezárni az önök között volt viszonyt. Gyászolják meg, ha fájdalmas is, és lépjenek tovább!

 

Javaslom, hogy gyermekét továbbra is szeresse és fogadja el olyannak, amilyen. Tibetológiai diplomájával együtt! Fogadja el, hogy jogában áll a saját útját járnia, még akkor is, ha ez Önnek nem tetszik és szívfájdalom, de fogadja el azt is, hogy gyermekének jogában áll eldöntenie, hogy kapcsolatot tart-e fenn Önnel, avagy sem, annak dacára, hogy Ön számolatlanul szórta rá az aranytallérjait. Hja, egy szülőnek ez a dolga! Gyanítom azonban, ha egy kicsit is megváltozik a hozzáállása a helyzethez, környezete is másként fog reagálni Önre.

 

Kívánom, hogy nyugalomra találjon végre önmagával és ekkor harmonikusabb lehet a viszonya a környezetével is. Higgye el, amikor nagyon a környezet gátló hatásával találjuk magunkat szemben, akkor ott vannak a mélyben azok a mély hiedelmeink, amelyeket meg sem kérdőjelezünk, annyira evidensnek vesszük őket. Pedig ezekkel dolgozva jutunk önmagunkhoz és lelki boldogságunkhoz a legközelebb, és akkor már úgy változnak meg körülöttünk szinte varázsütésre a körülményeink is, amilyen könnyen megy a forró kés a vajban, vagy ahogy a virág nyílik: szinte észrevehetetlen és mégis megtörténik.

 

Ehhez kívánok Önnek erőt és bölcsességet! Hiszem, hogy a püspök úr imája meghallgatásra talál.

 

Dr. Nagy Mária Magdolna pszichiáter szakorvos, relaxációs terapeuta

Illusztrációinkat a Valósággá vált álmok c. kiállítás anyagából kölcsönöztük.
Alkotóik a Szigetkeresők Egyesület Művészetterápiás csoportjában dolgoznak.
Vezetőjük: Bender Márta szociotherapeuta, az egyesület elnöke

 

A Párkapcsolat régebbi, tanulságos panaszügyei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.