Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kép

 

 

 

 

 

 

www.youtube.com/watch 

" AZ IGAZI NŐBEN  VAN EGY KIS NAUSZIKÁ,  EGY CSIPETNYI KIRKHÉ, EGY NÜANSZNYI KALÜPSZÓ ÉS MINDEMELLETT PÉNELOPÉNEK HÍVJÁK."

 www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch

    www.youtube.com/watch                                                                                                        Enzsöl Ellák

 

 

                 NŐI ARCHETÍPUSOK AZ ODÜSSZEIÁBAN

 kagylokurt.hu/446/tarsadalomtudomany/noi-archetypusok-az-odusszeiaban.html

ez az írásom megjelent a Kagylókürt folyóírat 46. számában

 

www.kagylokurt.hu ( A Kagylókürtben már más írásaim is napvilágot láttak, művészetterápiás- és önismereti táboraikba is többször meghívott az újság főszerkesztője, aki hindu szerzetes.)

 

 

 

 

 Az Odüsszeia az erőslel kű Odüsszeusz tengeri vándorlását írja le a trójai háborút követően hazatéréséi g feleségéhez, az okosszívű Pénelopéhez. A történet a tengeren játszódik, Odüsszeusz   különböző kis szigeteken köt ki, melyeket több esetben nők lakják.

 

   Az eposzban vannak vissza-visszacsengő sorok, melyek visszaidézik a különböző fejezetek történéseit, hangulatát, jelezvén, hogy az eposzban semmi sem elhanyagolható, nem felejthető, mindennek oka és kairosza (megfelelő ideje van), és szervesen illeszkedik a teljes egészbe.

 

   Az Odüsszeia legfőbb színtere a tenger. A tenger az érzelmi élet szimbóluma. Odüsszeusz különböző nők karjaiban köt ki, akik más és más archetípusos mintát testesítenek meg, jelezvén a hős animaváltásait és ezek fejlődését.

544512_10151056513417899_1326958062_n.jpg

    Időrendi sorrendben: Kirkhé, a boszorkány, Kalüpszó, a szépséges nimfa, Nausziká, a szűz királylány és Pénelopé, a hűséges, ámde öregedő (és halandó) feleség.

 

     Az eposzban először Kalüpszó foglyaként találkozunk a szomorkodó  Odüsszeusszal dús szőlőtőkék  és karcsú cédrusok árnyékában.  Kalüpszó nimfa pompás teste (hallhatatlan istennőről lévén szó)  messze felülmúlja az érett pénelopét, Odüsszeusz mégis felesége után vágyódik.

 

Odüsszeusz segítői, Hermész és Pallas Athéné (a leleményesség, a józan ész , a racionalitás istenségei) billentik ki a holtpontról a történet "állóvizét".

 

Kalüpszó hasonló archetípusos mintát, értéket képvisel, mint például Vénusz, vagy afrodité. a testi szépsé, az esztétikum a fő attributuma.

 

Az anima a lélek mély rétegeibe vezető tényező, de Hermész és Pallas Atthéné (illetve az őket jelképező "józan ész" ) jelzi, hogy a férfinek nem szabad teljesen a bűvkörébe kerülnie, mert akkor szeszélyeinek kiszolgáltatottjává válna, ahogy Odüsszeusz is már jó ideje rostokol a szépfonatú és fennkölt Kalüpszó fogságában.  Igérhetett a hősnek örök életet a szépséges istennő, Odüsszeusz már alig várta, hogy a ködbevesző vízen tovább indulhasson szilárdszívű feleségéhez. 

 

Útja az akhájokhoz vezet, ahol találkozik a szűziesen szép királylánnyal, hókarú Nauszikával. ("ki az égtől kapta báját") Vele Szűz Mária (tisztaság, szeplőtelenség, szűziesség, romlatlanság) ősmintája állítható párhuzamba.  Ezen a szigeten Odüsszeusz (retrospektíve) elmeséli az eposzbeli első női prototípussal, Kirkhével, a boszorkánnyal való találkozását is. Kirkhé a vamp, a "femme fatale", a Végzet Asszonya megtestesítője, aki disznóvá változtatja a férfiakat, a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt. Itt is Hermész az, aki kihúzza Odüsszeuszt a csávából, jelezvén, hogy az ellenkező nemű őskép (a férfiak esetében az anima) a legbensőbb, a legmélyebb archetípusaink közé tartozik, iszonyatos energiával rendelkezik, ezért nem árt, ha racionális józanságunkat nem veszítjük el teljesen.

 

Hermész csodás gyógyfüvet ajánl Odüsszeusznak, így nem fog rajta az "úrnő" varázslata.

 

Bennem Kirjké alakjára rárímeltethető egy hosszú, fekete csizmát viselő, ostort vagy korbácsot taró fekete bőr, ámde hiányos ruházattal bíró nőszemély (ún. Donna, vagy domina= szado-mazochisztikus vágyalkat kielégíteni kész prostituált) képe. Talán nem véletlenül.

 

577371_447744545258810_1159820447_n.jpg

A mítoszkutatók (lsd. Robert Graves: A görög mitoszok) véleménye szerint Aiaia ("jajgató") szigete az "úrnő" lakhelye, tipikus halálsziget . A disznók elsősorban a halálistennő szent állatai, s a holtak eledelével, Kronosz somjával etette őket. Mgjegyezném még, hogy Kalipszó szigetén is sok-sok halálszimbólumot találni, pl. a petrezselymet, ami az antik világban a sírok díszítésére szolgált.

 

Verena Kast, a nagyhíró jungiánus analitikus ( művei a kedvenceim közé tartoznak! ) "Gyász" c. könyvében írja, hogy véleménye szerint a szadizmus "búcsúzva létezésünk" - tudniillik mindannyian a halál árnyékában élünk, mégha nemis vesszük ezt tudomásul)- elhárítása, tagadása, egy tökéletlen azonosulási kísérlet, vágy a SÉRTHETETLEN PUSZTÍTÓval (=halál), ami embermivoltunkban lehetetlen, hiszen bár pusztítók lehetünk, de sérthetetlenek nem!

 

Hasonlónak vélem a freudi analízis terminológia referencarendszerében az agresszorral való azonosulás mechanizmusát, pl. a néhai nácizmus vonatkozásában, amikoris a nem igazán egészséges személyiségfejlődésű és lelkületű egyén úgy akar fölékerekedni kínzó , bántalmazásból származó élményeinek, hogy a másik, vagyis a bántalmazó oldalra áll át. Kast szerint a mazochizmus egy feldolgozási kísérletnek is felfogható, mégha elkorcsosult formában történik is.

 

Odüsszeusznak azonban túl kell jutnia ezen a ponton, s ez egy évébe kerül. Kalupszó azonban hét évet rabol el az életéből, míg Nausziká finom alakja csak átsuhan a színen , lévén ő már az utolsó lépcsőfok a megérkezés, a beteljesülés felé.Kép

 

Odüsszeusz bármelyikükkel is van, visszavágyódik  Pénelopéhez, aki az otthont jelenti számára, ahogy az érő férfi is fokról, fokra fejlődik a jungi archetípusok vonzásában, a következő nyomvonalon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODÜSSZEUSZ ÚTJA:

 

 

 

 

1. állomás : vamp, femme fatale, a Végzet Asszonya

 

 Ő  KIRKHÉ az eposzban

 

2. állomás: Vénusz, Aphrodité, esztétikai modell

 

  KALÜPSZÓ

 

3. állomás: Szűz Mária archetípusa, tisztaság, szeplőtelenség nemesség

 

  NAUSZIKÁ

 

4. állomás: Szófia, a házi tűzhely és a női bölcsesség, intuíció istennője

 

  PÉNELOPÉ

 

az okosszívű feleség , aki az otthont biztosítja férjének.

 

 

 

 

 

 Kép

 

A férfi  tehát végső soron az otthont keresné a nőben. Az anima és az animus nem teljesen ekvivalensek. Karikírozva ezt így érzékelteti Jung: " MÍG A FÉRFI EGY NŐT KERES SOKBAN, ADDIG A NŐ SOK FÉRFIT KERES EGYBEN."

 

Ez azt jelenti, hogy a nő érzelmeiben inkább monogám, lelke mélyén azonban ott lapul animusa, "aki" polygám.

 

A férfi érzelmeiben inkább polygám, de animája, a tudatalattija legmélyének lakója, monogám. Emiatt sérülékenyebbek a férfiak a párkapcsolataikban, ha "eldobják " őket, emiatt viseli meg őket jobban általában a válás, amely után sok esetben nem is sikerül talpra állniuk. Sokan közülük önsorsrontó életútba torkollnak. Az italozás például a tápláló anyamell , az oralitás túlhajszolása. Ezért mondja a népi nyelv a részeg emberre, hogy "leszopta magát".

 

 Kép

 

 

 

 

 

A NŐI SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS ARCHETÍPIKUS NÉGY FOKOZATA JUNG SZERINT:

 

Az elnyelő ANYA= testi nő

 

Helena= esztétikai modell

 

Mária= lelki nő

 

Szófia =szellemi, bölcs nő (Szófiát sohasem ábrázolták testi alakban, mindig láng formájában jelent meg)

 

 

 

 

 

Ha a látszat mást is mutat, valójában a férfiaknak nagyon nagy az igényük a kötődésre, főleg, ha már elkötelezték magukat egy házasságban. erre mutat rá Odüsszeusz kalandos utazása az ősminták világában, mert bármilyen szép , értékes (isten)nővel tölti idejét, akár a halhatatlanság ígéretével, és lehetőségével is Odüsszeusz, mégis visszavágyódik Pénelopéjához, aki a lelke mélyén az otthont, a biztonságot, a megbékélést és megállapodottságot jelenti számára. Igaz ennek az otthonnak a bolyongások, a hiábavaló keresgélés, a zsákutcák és a  honvággyal gyötört vigasztalan keresgélés után lesz meg az értéke.

 

További írásaimat olvashatod a www.pkm.hu -n, vagy a www.kagylokurt.hu -n, vagy a Csend hangjai magazinban ( wwww.karavankiado.hu )

 

Köszönöm, hogy figyelmet szentelt gondolataimra!

 

 

Kép  
 
 

Nos íme az írás, gondolataim a női létről a születésről, anyaságról
sok-sok neves pszichológus gondolatát is kölcsönvéve:    

33848_494362627308706_2085099807_n.jpg

Lux Elvira szexológus szerint a terhesség létrejöttének ténye, már
egyfajta tudattalan beleegyezést, újra való megnyílást jelent. Míg
akiben ez - míg ha csak  tudattalanul is-, de blokkolva van, az  élete
bizonyos időszakában fertilitási problémákkal küzdhet.
  Dr. Szőnyi Magda  vetélő terhesekkel végzett megfigyelései szerint a
legtöbb ilyen problémában szenvedő hölgy sorsa egyéb területein is
befejezetlenségi gondokkal terhelt. Nem tudja rászánni magát esetleg,
hogy valamit végigvigyen, valamit lezárjon, valamiért megküzdjön, vagy
vmi mellett végérvényesen letegye a voksot, esetleg valamint túl
legyen újra képessé válva egy teljesen más életszakasz felé nyitva.
   Természetesen én orvosként úgy gondolom, hogy ez az összes
lehetséges nézőpont közöl csak az egyik lehetséges irány, mindenesetre
talán az egyik legkevésbé kiemelt, így mindenképp érdemes arra, hogy
aláhúzzuk létezésének létjogosultságát és figyelemre méltóságát.
  A születés  milyenségének ténye nagyon meghatározó a későbbi
életkorban is, mind az anya részéről, mind a gyermek részéről, hiszen
mindketten "vérben-verejtékben" megküzdenek érte. Talán csak a
császármetszés a kivétel ez alól, ami, ahogy a nevében is benne van,
csak kevesek "kiváltsága" lehet.
   Ez a megküzdési "élmény" meghatározhatja a későbbi életszakaszokat.
A szülés "élménye" visszatükröződhet, amikor a gyermek fél átbújni a
szűk garbó nyakán, de a traumaismétlési (Freud), vagy megküzdési mód
esetleg  fellelhető abban, hogy a gyerekek módfelett szívesen
szeretnek különböző alagutakban bujkálni, csúszkálni izgalommal vegyes
félelmüket legyőzve.  Ma már a pszichoanalízis eljutott ahhoz a
ponthoz (lsd. Raffai-féle kapcsolatanalízis), hogy a méhen belüli
életszakasz is megismerhetővé, reflektálhatóvá váljék.
  Mivel a szülés, vagy akár a  betegségek és egyéb emberi
sorsfordulópontok is fokozott hypnabilitással járnak, így nagyon
fontos a környezet "pozitív" hozzáállása.
   A szülésfelkészítés során erre barátnőm, Ács Rozália vezető védőnő
külön felhívta a figyelmem! :-)  Ugyanakkor én "vérbeli"
relaxációs-meditációs szakemberként :-) azt szoktam mondani, hogy
minden megengedhető. Bármi feljöhet, nem kell megijedni, megnézzük,
rácsodálkozunk és hagyjuk, hogy elmenjen, ha menni akar...
   Ahogy a dél-afrikai zuluknál arra biztatják a terhes anyákat, hogy
reggel felébredve mélyen beszívva, majd kifújva a levegőt a nap felé
fordulva engedjék el éjszakai rossz álmukat.  (légzőgyakorlat is, ami
a szülés során nagyon hasznos!)
Thaiföldön a bába szigorúan megtiltja szülés közben a  negatív
kifejezések használatát. Nálunk is érdemes lenne a veszélyeztetett
terhesség helyett az elővigyázatos terhesség, vagy a nem várt/
tervezett gyerek helyett a szerelemgyerek, ill. meglepetésgyerek
használata.

   A nő számára a terhesség ténye belső valóság, testével,egész
lényével való egységben éli meg ezt az "áldott állapotot".
Környezetének csak később és lassan válik ez külső valósággá. Éppen
ezért minden terhesség megszakadása, megszakítása nagyon mély lelki
sebeket ejt a női lélekben, akár tudomásul vesszük ezt, akár nem,
hiszen az, hogy nőként, vagy férfiként éljük meg magunkat a
személyiség mélymagjához tartozik, ahogy a nevünk, nemzeti
hovatartozásunk is. (Szőnyi Magda)
   A nő teste  edénnyé, kehellyé válik, megnyílva, befogadva egy
nálánál archaikusabb, mélyebb, "szentebb" célt, egy új élet csíráját.
A racionalitás, tervezés, minden férfi archetípushoz tartozó "eszme"
ilyenkor visszavonulót kell, hogy fújjon a nő lelkében, hiszen most
egy önalávető életszakasz következik, amelyben mély archetypikus
küldetését kell, hogy teljesítse.
  Ezek a következőek, csak felsorolás szintjén, a megtermékenyülés,
terhesség, szülés nyomvonalát követve: teremtés, befogadás,
megengedés, nyitottság, fogékonyság, megnyílás, kidolgozás,
megformálás, megőrzés, táplálás, fenntartás, átalakítás, majd
elengedés, szárnyra bocsájtás, lehetővé tevés, megnyílás.. (Szőnyi
Magda nyomán)
   A nő archetipikus küldetése a régi, a modern kor kihívásait az
emberi lélek nem tudja olyan gyorsan követni, ahogy azt követelnék
tőle külső ráerőltetett elvárások.

   Az agyagedény kifejezett női szimbólum, amely jelzi a földdel, a
tudattalannal, az anyaggal összekapcsolt mély tudással és
bölcsességgel való egyesülés lehetőségét, a "pisi és kaki
alkímiájában"  (Müller Péter) való jártasság megszerzésének
"beavatási" útját. Ez egyfajta Unio Mistica.
  A nő lelkében mély csatornák nyílnak meg ilyenkor, amelyek az "ősök
kútjának" mélységes mélyébe vezetnek. Ilyenkor felnyílik az anyákat,
nagyanyákat, ősanyákat összekötő láncolat, derengően, halványan, de
magadóan felnyílik a tudattalan folyam, ami összeköti őket. Családi
legendák, születések, halálok adnak üzenetet a múltból. Készülődik egy
új jövevény, amely sorsának, lehetőségeinek megélését kéri az
ittlevőktől, szeretne beállni , pontosabban helyét elfoglalni a
sorban, vagy inkább a körben.
  Egyes ősi társadalmakban a szüléskor az apa édesapja az anyag hasára
teszi a kezét és biztosítja az újszülöttet arról, hogy a család
befogadja őt. .  Szaud-Arábiában  a "társadalmi transz" úgy zajlik,
hogy a barátnők közös hastáncot járnak a szülő nő körül, aki így
aktív-éber hypnózist élhet át tulajdonképpen bekapcsolódva soraikba.
  Mindenesetre a gyermeknek a későbbiek során is éreznie kell, hogy
helye van a környezetében, befogadták és elfogadták őt a "néven
nevezettet"
  Az anyáknak, nőknek nagyon sok családi legendáról, mély sorsalakító
tudattalan működésmódról lesz lehetőségük lerántani a leplet és
megfordítani a mechanisztikusan forgó sorskerék irányát, ha
méltósággal és türelemmel, alázattal viseltetnek ezen regresszív
állapotukkal szemben, amely során találkoznak az ismeretlen, az
archetípikus világgal, és megtanulnak alárendelődni valamiféle ősi
akaratnak, isteni elrendelésnek.
  A kimondott-kimondatlan üzenetek, generációkról, generációkra adott
"átkok", sorsbehatároló szuggesztiók  megfejthetők és feloldhatók
lesznek, ha az anyák bátran, nyitott szemmel  és nyitott szívvel
engednek az alámerülésnek, és bíznak abban, hogy a  női vonal
elfeledett titkai, tudattalan fantáziái nem fogják őket beszippantani
és elnyelni, hiszen az áldott állapot és az anyaság védetté teszi őket
a generációs csatornák megnyílásakor, és soha vissza nem térően
kulcsot ad a kezükbe gyermekeik szabaddá tételére és elengedésére,
hogy ne ismétlődhessen meg, a rossz, az eleve elrendelt és beszorított
sors, a sínre tett, nyomorított életben  ne legyen senkinek része..


  Részleteket, példákat a tudattalan "küldetésekre", névválasztásra,
családfák titkaira most nem írok, az nagyon mélyre vezetne..... Ennek
feszegetése nem is a szülésfelkészítés célja.

Érdekességként írom le, hogy mindegyik terhes nőnek nagy élmény volt a
meditáció és mindegyik gond nélkül be tudta engedni a képeket.
A virágcsokornál előszeretettel választották a tulipánt, legtöbbször
középre állították "magukat", ill. virágjukat a vázában. A tojás
képnél is szép és megnyugtató képeket hívtak, forrásaik frissítőek
voltak.
Viccesen jegyeztem meg, hogy milyen óvóan, kedvesen bántak a
meghívott, képi tojásaikkal, pszichológusoknál fordult
elő-elbeszélésből tudom csak-, hogy összetörik, összetapossák a
tojást, mert esetleg  félnek, hogy valami "veszélyes" bújik ki belőle.
A terhes anyák egyike sem félt az ismeretlentől!  Ők megértették a
várandósság üzenetét és -tudattalanul legalábbis- elfogadták annak
kihívásait! :-)
Nagy élvezetet jelentett az első foglalkozás, köszönve Ács Rozália
vezető védőnőnek a lehetőséget....

 

"Az idő a barátom, mert csak vonzóbbá tesznek az évek. És jobbá meg mélyebbé. Az öregedés az élet törvénye, nem érdemes harcolni ellene. Az amerikai kultúra kényszeresen ragaszkodik a fiatalsághoz, és sajnos valahol kiesett a köztudatból, hogy a szép attól lesz szebb, hogy múlnak az évek, mert bölcsebbek leszünk és a bölcsesség szépít. A bölcsességet pedig semmilyen plasztikával nem lehet megvenni."- Cameron Diaz

I

1002101_10151733295299642_125054154_n.jpg

dézet Neudl Erika honlapjáról: www.neudlerika.eoldal.hu :

" én a pszicho diplomamunkámat Odüsszeusz 10 éves
kalandozásaiból írtam. tudod, szülla és kharübdisz, küklopsz, pénelopé, stb.
abból indultam ki, hogy az egyes kalandjai Odüsszeusznak megjelennek régi
népmesékben, mítoszokban, ... elkezdtem összegyűjteni ezeket, hogy
megfejtsem, mi az üzenete az egyes történeteknek. rájöttem, hogy a
személyiségfejlődés felnött férfivá válásának jellemző pszichológiai
konfliktusai és azok megoldása van a történetekbe kódolva. például küklopsz,
az egyszemű apát (szem a hatalom, termékenység, erő, férfiasság szimbóluma)
a "senkise" (a gyerek, aki még apja árnyékában van) legyőzi mágikusan
megnövelt falloszával, a tüzes!!! végő dárdaheggyel. ugye, át kell venned a
férfiasság szerepét is apádtól, mert különben sosem leszel király! vagy
szkülla és kharübdisz: a gyerek helyett mindig a felnőttek döntenek, vagy
egyszerű a döntés, mert látni, hogy mi a jó. akkor leszel önálló felnőtt, ha
döntést tudsz hozni olyan helyzetben is, amikor nincs jó választás!!"

(egy tehetséges pszichológus írása!)

 

 

 

holgy.jpg

 

 

Elnagyolt tematika egy lehetséges /készülő!? /  Lélekszobrászzat női csoport létrehozásához:

/főleg súlyproblémákkal küszködőknek/

 

A csoportra kérjük, hogy mindenki, aki tud, hozzon magával egy olyan fényképét, amin soványabb volt a jelenleginél.

1.BMI, haskörfogat mérése után reális célok kitűzése, apró lépések megtervezése. Motiváció erősítése, a fogyás előnyeinek aláhúzása, illetve mi az ami a mostani súlyom hátránya, miben akadályoz. Önjutalmazás fontosságának megerősítése a célkövető magatartás elősegítésére és rögzítésére.
relaxáció: ellazulás
2. ötletbörze
ki hogyan fogyott le, mit hallott barátnőitől, olvasott stb. Módszerek lajstroma és egyéni beépítése az életvezetésbe.
Étkezési, mozgási napló tervezése, a magatartáselvű viselkedésszabályozás alapjanak megértése
relaxáció: nehezedés
3.
az elért változások értékelése az átnézet naplók alapján. Ki milyen nehézségeket tapasztalt. Apró lépések tervezése, a nagy problémák kisebbekre bontása, a minden vagy semmit típusú gondolkodás-, amely jellemző a fogyókúrázó hölgyekre és ami a tartós változás akadálya lehet- felpuhítása, negatív automatikus gondolatok monitorozásának elsajátítása.

relaxáció: melegedés

4.valós élethelyzetek megbeszélése, készségek begyakorlása a pszichodráma és a művészetterápia eszközeivel.
az eddig tanultak megszilárdítása, nehézségek feldolgozása
relaxáció:
érgyakorlat, szívgyakorlat

5.női lét archetípusos megélése, élő szobrok, dráma, imagináció, tánc

relacáció: légzés

6. Az elért eredmények megbeszélése, a tanultak felfrissítése, a megértést akadályozó nehézségek tisztázása

relaxáció: hasmeleg

7. a megtanult készségek szintentartása, a jövő tervezése, hogyan tudjuk az eredményeket stabilizálni, a visszaesés elkerülése érdekében.
relaxáció: Homlokhüvös és célformula tanulása speciálisan a fogyókúrához, egyénre szabva.

galambbal.jpg

 

 Találtam valahol: 

Lapok egy elvált nő naplójából

 

 

Válás előtt, válás után

Úgy gondolom, minden elkezdett és be nem fejezett, komolyan gondolt dolog egy-egy heg az ember életében. Lelkünk, mint egy sebzett farkasbőr; kiterítve térkép az életünkről.
A válás is sebzettség! Nincs jó válás! Csak jól átgondolt, afféle "szükséges rossz" válás van - maximum -, ha már nem megy tovább együtt a kapcsolat!
Valahol olvastam - méghozzá egy ügyvédnő szájából hangzott el -, hogy csak akkor váljunk el, ha úgy érezzük, még egy lakatlan szigeten is jobban éreznénk magunkat, mint a párunkkal.
Hiszen az emberi kapcsolatok úgy "működnek", hogy az egyik fél megajánl a másiknak egy viselkedési mintát, módozatot, s azt ő vagy elfogadja, vagy elutasítja. Ekkor kénytelenek vagyunk egy másikat megajánlani.
Ha én megváltozom, szükségszerűen változik a kapcsolati mintám is, kapcsolódásom a környezetemmel, már más kapcsolati elemeket fogok működtetni.
A változás minden házasságban bekövetkezhet. Ilyen értelemben minden házasság: lutri!
Tibai Gyöngyi rajzaMég egyetemistaként kötöttem az első házasságomat. Elhamarkodottan. Anyósoméknál laktunk, sok volt a súrlódás. "Hja", annyi sok mosoly, ölelés "fennakad a világ ág-bogán."
Ha visszagondolok, már mosolygok rajta, hogy egyszer a kémia gyakorlatvezetőnk minket, lányokat ott tartott az óra végén, és főképp hozzám meg egy másik lányhoz - akikről tudta, hogy komoly kapcsolatunk van egyetemista fiúkkal - intézte mondandóját.
A szívünkre kötötte, hogy párunkat most "fogjuk meg", mert azután orvosok leszünk, az orvosnők meg nemigen találnak párt. Lesz, aki vidékre kerül. A fiúknál meg ott a kísértés, a sok fiatal nővér... Péter nagyon rendes fiú - mondta a kémia tanár. Mária! Tessék az oltár elé vezetni.
Ma már tudom (Mauriac nyomán), hogy nem a halál választja el a szeretteinket tőlünk. A halál éppen hogy megőrzi őket nekünk. Az élet az, ami elveszi tőlünk a szerelmet.
Olyan fájdalmas volt a válás, hogy majdnem tíz évig nem is volt kapcsolatom komolyan férfivel. Ha megtetszett valaki, szorongva menekültem a közeléből, mert úgy éreztem, még egy ilyen szakítást nem élnék túl. Meg egészségügyben dolgozni, gyermeket nevelni, albérletben lakni; minden energiámat felemésztette.
Amikor fiam 10 éves lett, elhatároztam, hogy családot adok neki. Ezt a szándékot közöltem barátommal is, aki nős ember lévén nem jöhetett számításba. Ma már szégyellem, hogy volt egy ilyen kapcsolatom. Bár azt hiszem, nagyon sokat kaptunk egymástól, főleg intellektuálisan, de mégis ott volt a csalás. Részemről mindenképpen. Mivel nem szerettem, nem kellett tőle félnem, hogy nem élem túl, ha a "románcunk" megszakad.
Édesapám örökölt egy kis házat, melyet nekem ajándékozott. Elkezdtem ismerkedni. Házassághirdetésekre válaszoltam, összejövetelekre jártam. Végül az angoltanárom mellett kötöttem ki, aki elvált volt, és én kedvesnek találtam. Két kicsi gyermeke volt, a kisebbik 4 éves, agykárosodott, súlyos mozgássérült. Nem hittem volna, hogy ez a kisgyermek lesz majd, aki házasságunk "bukását" okozza.
Úgy látszik, nem voltam eléggé előrelátó és nem vettem minden számításba vehető eshetőséget szemügyre. Nem voltam G.-be szerelmes, de nagyon jól éreztem mellette magam; bár tudtam, hogy elég csökönyös ember, de hittem, hogy a szeretet majd átsegít a nehézségeken.
Ekkor még nem is sejtettem, hogy a másik szeretetlensége felőrli a mi jó szándékunkat is.
Összeházasodtunk. Sokat segített abban, hogy lakhatóvá tegyük közös otthonunkat, a házat, amit édesapám ajándékozott nekünk.
Terhes lettem, alig vártuk a kis jövevényt. G.-be beleszerelmesedtem. Figyelmes volt és gyengéd. Eközben E., a volt feleség elherdálta a pénzt, amelyet férjem hagyott hátra neki a családi háza befejezéséhez. Többmilliós adósságot csinált. Én ingben-glóriában fogadtam be G-t, ez nem jelentett problémát.
E. dolgozni nem akart, a markát tartotta, a beteg gyermekre mutogatott, férjem zsebéből minden mozdíthatót kivett. Kezdtünk nagyon szegényen élni. Férjem minden semmiségért veszekedett velem, holott nem is adott haza semmit, az én félretett pénzemből éltünk. Eközben a volt feleség háza felépült.
Azon a napon találtam meg a férjem zsebéből kiesett 200 ezer forintról szóló átvételi elismervényt - egy fordítási munkáért kapta -, amikor egy 200 forintos gyermekjáték miatt üvöltözött velem...
Megjegyzem, ez volt az első játék, amelyet kisfiamnak vettem! Betelt a pohár!
Úgy éreztem, úgy kell őt levágnom magamról, ahogy egy üszkös végtag esetén nem gondolkodik az ember. Mert különben megfojt, elsorvaszt ezzel az egész ellehetetlenült élettel, amelyet nekem és a kisgyermeknek szánt. Én Őt örömre szültem a világra, nem bánatra - mondtam neki.
Pedig ez a válás is nagyon fájt.
Úgy gondolom, nekünk is jár az emberhez méltó élet, nem csak a volt feleségnek és a tőle való két másik gyermeknek.
Egy kutyamenhelyet üzemeltető, azóta már meghalt barátnőm mondta egyszer, hogy kutyát nem szabad ingyen adni - és egyáltalán semmiféle élőlényt, mert aki pénzt ad egy állatért; az később sem sajnálja tőle az áldozatot.
G. csak egy irányba tudott figyelni. Ma már őt is megértem. Elfogadni nem tudom! Előző felesége csak rá támaszkodhatott. Szerintem "tanult tehetetlenségét" használta fel G. ellen.
Mindenesetre aki elolvassa soraimat remélem, tanul belőle. A szeretet csak a szeretetlenségen nem tud átlépni, abban mindig megbotlik. Ilyenkor érdemes új úti célt választani.

"Vasvirág"
Rajz: Tibai Gyöngyimadarral.jpg

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Odüsszeia

Németi-Vas Katalin, 2008.11.18 13:36

Kedves Mária! Ez a cikk is nagyon megnyerte tetszésem. Nagyon sok egyértelmű összefüggésre rávilágítottál. Fogadd őszinte elismerésem. Üdv. Kate

istvan.radnai@gmail.com

Radnai István, 2011.03.20 08:50

elgondolkodtató csokor a NŐről!


Radnai István:

VÉGPONTOK
- emlékvers -

amikor öl a vágy s fojtogat
burkot repesztenek az órák
életed elapad köldökzsinórját
a párkák a párkák elvágják
s magány két ujja fosztogat
belenyúl érzelmed bevarrt zsebébe
nem érzed a nők testén elég-e

s elvetélsz a versek magzatvizén
tengerparti kő leszel szirén
az éneküket böjti szélbe szórják
magaddal sem találkozol felhő
nap és hold között villámrózsák
után szivárvány szélcsend szellő

utolsó leheleted titkot tartogat
a félbemaradt papír szélén meglepetés
ha megöl a vonat-ölelés sín-ölelés
rájöttél szörnyek karjában mulasztottál sokat
magzati létedből kifoszt a gyönyör
s a szomjúság dúlt ajkain gyötör
még fosztogat még fosztogat

burkot repesztenek az órák
a test-idő elhagyja lelked ólját