Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kép

 

 

 

 

A nagy fordulat egy ember életében: 
„nekem mi jut?” helyett: „mi fakad belőlem?” 
S ez elég ahhoz, hogy a bentről-fakadó 
fényes legyen és folyton tisztuló.”

Weöres Sándor: Füves könyv 6. oldal

 

 

 " Amit megtehetsz, vagy megálmodsz, kezdd el,

Lángészhez, erőhöz, csodákhoz merészség kell."

    GOETHE

 

 

Dr. Nagy Mária addiktológus, pszichiáter- és pszichoterapeuta szakorvos. Kognitív- viselkedésterápiás végzettséggel rendelkezik. a psychiátria és pszichoterápia számos területén tapasztalatot szerzett a családterápiától a psychodrámán keresztül a psychoanalízisen át a szimbólumterápiáig..Számos vers és recenzió áll mögötte, selyemfestményei is vannak. Rogershez hasonlóan gyermekkorában a vidéki élet életörömmel töltötte fel, a növények és a természet újraéledési képessége, az állatok bája és ösztönös bölcsessége megalapozta az öngyógyulásba és megújulásba vetett hitét, a belső táj képe bármikor feltöltődéssel  várja vissza úttalan-utain. Az emberi szenvedés mély együttérzéssel és segíteni akarással tölti el, a lineáris (és egysíkú)) orvos-beteg kapcsolat helyett, ahol a betegség a közös ellenség szerepét tölti be, a szelíd gyógyítás mellett tör pálcát és közvetítőként szeretné megérteni a betegség „nyelvét”, metaforikus üzenetét a psychogén kórképek esetében, amiatt, hogy annak energiája a személyiségbe épülve, a beteg távolabbi fejlődését, integritásának növekedését szolgálja. Hiszi, hogy töréseken és kríziseken is lehet igazán fejlődni. Ariadné fonalát adja, de meghagyja a betegnek a megküzdés sikerét és lehetőségét. Hiszi, hogy a művészet és a pszichoterápia az embert folyamatos önmeghaladásra sarkallja. Örül, ha ebben a szép küldetésben valaki nyomába szegődhet.

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö N É L ET R A J Z                                                                                                                                           Dr. Nagy Mária

pszichiáter- pszichoterapeuta-  és addiktológus  szakorvos

          

                                                                                                                      E-mail:  mnmmaria@gmail.com

 

 

 

SZAKKÉPESÍTÉSEK:

-Relaxációs terapeuta cím   (Magyar Relaxációs- és Szimbólumterápiás Egyesület)

              

-Pszichiátria szakvizsga  SOTE- ÁOK  , 1997.

-1999. Forenzikus psychiátriai ismeretek tanfolyam  (Igazságügyi Elmemegfigyelő Int.)

 

-Kognitív- és Viselkedésterápiás képzés    (SOTE Pszichiátriai- és Pszichoterápiás Klinika)

(benne:  150 óra sajátélmény szabadinterakciós  csoportban, valamint hypnózis és családterápiás           műhely   , valamint dr. Lehoczky Pál vezetése alatt Rogers-terápiás jártasság elsajátítása)

 

 

-Pszichoterápiás szakvizsga    SOTE ÁOK 2009. 

 a szakvizsgához szükséges tapasztalati jártasságot az Országos Addiktológiai Intézetben sikerült elsajátítanom dr. Buda Béla Tanár Úr szupervízója alatt esősorban  a viselkedési- és szer-addikciók, valamint a játékszenvedély területeiről , ill.  a pszichoszomatikus kórképek  komplex- feltáró th.-val ötvözött (autogén tréning, fókuszolás, Rogers-th.)pszichoterápiás gyógyítása  terén

-Fülakupunktúrás addiktológus   (NADA-protokoll ) ETI 2009. törzsszám: 163/2009. / FÜA.

 

-Addiktológiai szakvizsga     kelte: 2012. 

- Szimbólumterápiás (jungiánus analitikus orientációjú, módosult tudatállapottal dolgozó ) módszersecifikus  pszichoterápiás képzés (Magyar Relaxációs – és Szimbólumterápiás  Egyesület) folyamatban Dr. Szőnyi Magda kiképző pszichoterapeutánál . Várható végzés éve: 2014.

- Diákrelax  kiképző oktatói és Termékeny Életpályaműhely vezetői végzettség (Magyar Relaxációs- és Szimbólumterápiás Egyesület )  2011.

2014. őszén tervezem  újabb szakvizsgámat  pszichiátriai rehabilitációból.-

 

 

 

 

EGYÉB  -eddigi-SZAKMAI TEVÉKENYSÉG, ÉRDEKLŐDÉSI TERÜLETEK:

- dohányzásleszoktató  program a X. ker.-i Polg. mesteri Hiv. és a Sokproblémás Családok Alapítvány felkérésére  kognitív- és viselkedésterápiás,  valamint pszichodramatikus  elemekkel, fülakupunktúrás segítségnyújtással a helyi ÁNTSz-szel együttműködve.

- terepgyakorlat kísérés, oktatás a Merényi Gusztáv Kh.- Addikt Rehab. O-on társszakmás hallgatók számára

- művészetterápiás jellegű pszichológiai  műhelymunka  az Angyalházban, ahol Vadász Emese képzőművésszel Jung életművét mutattuk be a művészet láttató erejével   Dr. Kassai-Farkas Ákos főorvos védnöksége alatt.

-a X. ker.-ben „Művészetek találkozás”a címmel  alkotói műhelymunkában való  aktív részvétel : zene és képzőművészeti vezérfonalra felfűzött l irodalmi reflexiók.

-számtalan vers, recenzió, publicisztika áll mögöttem, amelyben a szakmám adta tudatosságot próbálom megjeleníthetővé és élvezhetővé tenni irodalmi eszközökkel kollégáknak és a nagyközönségnek.

- autogén tréning és meditáció oktatása a szülésfelkészítésben  Ács Rozália Pest megyei  vezető védőnő  felkérésére .  (Kistarcsai Kh. Szülészeti – és Nőgy. O. 2013. )

-Érdekel még a módosult tudatállapotok gyógyító hatása és ennek műszeres követése (EEG biofeedback) az addiktológiai kórképekben, valamint a metakognitív , ezen túl a metaforákban való megközelítés lehetősége – elsősorban- a postrraumás személyiségzavar gyógyíthatósága  tekintetében.

-sajátélmény  és a gyakorlat szintjén a legkülönbözőbb pszichoterápiás iskolák palettáján jártasságot szereztem – most nem említve az életrajz elején leírt  szakképesítéseket, amelynek diplomájával rendelkezem…./ 5 év pszichoanalízis, családterápiás gyakorlat Ohánovits Károly pszichológussal  a Nyírő Gyula Kh.-ban, gyermekpszichiátriai jártasság, ill.  a gyermekrajzok és kifejezésmódok területén szerzett tapasztalat, pszichodráma sajátélmény a rezidensképzésben  stb./, így érdekel ezek  sokszintű integrálása egy – jó értelemben vett- eklekticizmus  keretében.

-regisztrált   tanácsadó szakember vagyok a www.orvostudakozo.hu  honlapján, valamint évekig főmunkatárs voltam egy szelíd konfliktuskezeléssel  foglalkozó lapnál Buda Béla Tanár Úrral együtt, akivel riportot is sikerült készítenem korunk változatos családmodelljéről. Sajnos a főszerkesztő halála után ez az internetes lap megszűnt, amit  több minisztérium is támogatott.

-Diákrelax kiképző terapeutaként tanárokat szeretnék tanítani , mivel ez a program Dr. Bagdy Emőke prof. asszony jóvoltából bekerült a Nemzeti Alaptantervbe- így szeretnék személyesen  hozzájárulni a  gyerekek lelki egészségének megőrzéséhez, valamint a drogprevencióhoz, annál is inkább mivel pályámat gyerekpsychiáterként kezdtem, így különösen megérint a gyermekek szenvedése és külön örömmel tölt el gyógyításuk, ill. sorsuk jobbítása.

 

FONTOSABB PUBLIKÁCIÓK IRODALMI ÉS PSZICHOLÓGIAI TÉMÁKKAL IS FOGLALKOZÓ ÚJSÁGOKBAN:

 

-„Ez csak az éjnek betegsége, lesz-e valaha reggelebb?” Gondolataim az euthanáziáról.

megjelent: Látlelet c. orvosi folyóirat

 

-Neudl Erika – dr. Nagy Mária : Mi a játék? (a játék út önmagunk meghaladására)

Látlelet-Katedra (tanároknak és orvosoknak szól lap)

 

-Személyiségvirág (avagy szabálytalan gondolatok a pszichológia területéről)

Kagylókürt filozófiai lap

 

-Hetedíziglen, avagy a család átok, vagy áldás?

Párkapcsolat konfliktuskezelő magazin

 

-Szürke Angyalok- avagy ki segít a kiégett segítőknek?

Párkapcsolat konfliktuskezelő magazin

                                                                        

-Művészet és terápia

Kagylókürt folyóírat, ill. Árkád szépirodalmi újság

 

JELENTŐSEBB KÖNYRECENZIÓK a  Kláris c. folyóíratban:

Stephan Zweig: Sigmund Freud

Milan Kundera: Halhatatlanság

Robert Darnton: Lúdanyó meséi

 

PSZICHOLÓGIAI TÉMÁJÚ VERSEK:

Árnyék (jungi archetypus)

reflexió Vadász Emese szobrászművész alkotására

(elhangzott az Angyalházban Jung születésnapja alkalmával rendezett műsorban

és megjelent a Kőbányai Írók-, Költők Antológiájában)

 

Meditáció

Krausz Margit azonos című festménye nyomán

várható megjelenése: Kláris folyóírat 2013. december

 

Elégia

id. Varnusz Xavér fotó- és zongoraművész azonos című képe nyomán

 

megjelent az Árkád irodalmi- és szépművészeti folyóíratban.

 

 

 

 

 

www.nagymaria.eoldal.hu/cikkek/terveim_-ars-poetica/t.html

 

Ö N É L E T R A J Z

                             (psychoterápiás súlypontozással)


  dr. Nagy Mária 

 1992.-ben végeztem a SOTE ÁOK karán cum laude minősítéssel.
 1997.-ben  pszichiátriából, 2009.-ben pszichoterápiából szakvizsgáztam. Ugyanez évben az ETI-ben természetgyógyász címet szereztem fülakupunktúrás addiktológiából. 2012.-ben addiktológus szakorvos lettem.

 
 
1992. óta érdeklődöm a pszichoterápia módszertana iránt, 4,5 évet hagyományos analízisbe jártam dr. Pető Katalinhoz és ez idő alatt az analízis elméletét is tanulmányoztam, az analitikus kongresszusokat rendszeresen látogattam. Leginkább a Winnicott-féle firkarajzolás elsajátításának vettem hasznát, főleg gyerekeknél, de psychotikus regresszióban lévő betegek gyógyítása során is, hiszen nagyon könnyen meg lehet vele találni azt a nyelvet és közeget, amiben  ők szívesebben kommunikálnak, és belső világuk is megérthető.

1992,.-ben a Kistarcsai Kh. Gyermekpsychiátriai O.-án kezdtem dolgozni, itt főleg a gyermekrajzok elemzésére épülő esetmegbeszélések voltak pszichopedagógusok segítségével.
Sajnos ez az osztály megszűnt, de a gyermeksychiátriáról megismert főnővér ajánlásával átkerülhettem gyes-es kolléganő helyére a Dél-pesti Kh. III. Psychiátriai Osztályára Bartkó Főorvos Úrhoz. Az osztály biológiai szemléletű volt, igen magas színvonallal, de a Főorvos Úr értette a pszichoterápiák nyelvezetét is, és szabadon engedélyezte az ilyen típusú megközelítést. Itt 1993-tól 1995.-ig dolgoztam, művészetterápiás jellegű csoportokat vezettem, valamint nagycsoportot dr. Agárdi Tamás pszichológussal.
A szakvizsgához szükséges gyakorlatom során részt vettem a Dél-pesti Kh. Addiktológiai O.-on folyó zeneterápiás foglalkozásokon is dr. Tóbiás Imrénél, a rezidensképzésen pedig a pszichodráma volt az önismereti módszer.


Ezt követően a Nyírő Gyula Kh. I. Psychiátriai O.-ra kerültem Kassai Főorvos Úrhoz,ahol  az osztály kollégái pszichodrámában voltak képzettek, Bálint csoportok elvén működő esetmegbeszéléseket tartottunk, valamint egyéni terápiák mellett családterápiával is foglalkoztam Ohánovits Károly képzett családterapeuta mellett, akivel az itteni nagycsoportot is vezettük. A rezidensképzés során a psychodrámával ismerkedtem meg sajátélmény szintjén is.
Szakvizsgámat követően 1997-től 2006.-ig a XV.-ker-i Psychiátriai Gondozó szakorvosa voltam. Ekkor forenzikus psychiátriát tanultam az IMEI-ben. Ennek, illetve családterápiás gyakorlati tapasztalataimnak igen nagy hasznát vettem a területi ellátásban. A Főpsyché /Gondozók Egyesülete/ gyűléseit rendszeresen látogattam, itt a gondozás irányelveit és jogi hátterét vitattuk meg havi rendszerességgel.

 Ez idő tájt  fordult érdeklődésem más irányba is,  és kezdtem el képzésemet a Magyar Relaxációs- és Szimbólumterápiás Egyesület akkori elnökénél, dr. Szőnyi Magdánál és relaxációs terapeuta címet szereztem. Jelenleg is ehhez az egyesülethez kötődöm, aktív tagja vagyok, rendezvényeiken részt veszek,  jezsuita meditációt, mint psychoterápiás módszert tanulok Szőnyi Magdától, jelenleg a sajátélményt már elvégeztem, szupervízióba járok, ill. speciális műhelytechnikákat tanulok különböző problémák csoportban való képekben, szimbólumokban, testérzésekben  való feldolgozhatóságáról. Úgy érzem, hogy  ez a módszer, mind pedig a módosult tudatállapotokkal való gyakorlati foglalkozás, nagyon jól beépíthető lesz a kognitív- és viselkedésterápiás repertuáromba. A Klinikán a szakvizsgára felkészítő gyakorlati  képzésen Lehoczkkky Pál Főorvos Úrtól a Rogers terápiát is sikerült jól  elsajátítanom, valamint hypnózis- és családterápiás műhelyre  jártam. Előbbit Simon Lajos adjunktus úr vezette,  utóbbit dr. Tölgyes Tamás. Lehoczkky Főorvos Úr integratív módon és mondhatni művészi szinten ötvözte a Rogers terápiával a többi általa ismert módszert.Nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy ő volt a gyakorlati tanítóm, mert megértettem, hogy vannak közös hatótényezők, és hogy leginkább a rogersi alapon álló emberi kapcsolat gyógyít, ami nélkül bármely tudás hiábavaló, esetleg "iatrogén". Természetesen ezen alapon állva a más terápiák során szerzett tudásanyag óriási módon növelni képes a megértést, és mivel a terapeuta verbalizációja  visszajelzése az effektívitás szempontjából fontos tényező, ezért mindennemű psychoterápiás képzettség egy-egy új és biztos beépíthető eszköztár lehet, idomulva a beteg aktuális, ill. hosszútávú igényeihez.
 2006 márciusától az OAI.-ba kerültem, ahol szinte kizárólag csak pszichoterápiával foglalkozhattam nemcsak viselkedés- és egyéb addikcióban szenvedő betegekkel, de más kórképekkel is Dr. Buda Béla Tanár Úr szupervíziója alatt. Szomatikus problémákkal küzdő szorongó betegeket is gyógyítottam autogén tréningbe ágyazott amplifikáló asszociációval dolgozó feltáró terápiával (pl. diabetesz, magasvérnyomás) belgyógyászok kérésére, de természetesen más típusú betegnél is nagyon hatékony volt ez a módszer: pl. kiválthatja az alkohol megnyugtató hatását, ahol a beteg emiatt használja a szert.
 Buda Béla Tanár Úr támogatásával segédkeztem  és  önkéntes rovatvezetőként  dolgoztam egy szelíd konfliktuskezeléssel foglalkozó lapnál,  1997- óta írok verseket, recenziókat, a kőbányai művészeti élet aktív tagja és szervezője vagyok, illetve a Kőbányai Írók- Költők Egyesületének megalakításának is részese voltam.

Az orvostudakozón / www.orvostudakozo.hu / tanácsadóként regisztrálva vagyok, személyi adataim hitelesítésre kerültek.
Az a megtiszteltetés ért, hogy szerepelni fogok a Kőbányán élő és alkotó érdeklődésre érdemes embereket megszólaltató riportgyűjteményben, melyet Oszvald György újságíró szerkeszt, illetve az internetes változatban www.10kerkult.hu már bemutatásra kerültem, mint a X. kerület egyik "építő személyisége". Lakhelyemen aktívan részt vettem a dohányzásról való leszoktatási programban a Sokproblémás Családokért Alapítvány és a Polgármesteri Hivatal felkérésére. Nemrég megjelent egy művészetterápiával foglalkozó cikkem, aminek kognitív alapokon álló elődje már napvilágot látott egy művészeti- és szépirodalmi folyóiratban.
Az Országos Addiktológiai Intézet  jogutódlással való megszűnésével kerültem át az OORI Addiktológiai Gondozójába, innen pedig a Merényi Gusztáv Kh. Addiktológiai Osztályára. Itt és főleg az OAI-ban a betegellátás mellett elterelést és állapotfelmérést  is végeztem drogproblémával küzdő betegeknek.
Ahogy jeleztem számos dohányzásról leszoktató csoportot vezettem pszichodrámás kollégámmal. A kognitív- és viselkedésterápia volt az alapvető módszer ezen kliensek kezelésében, de a probléma-feltárásban, valamint a készségfejlesztésben nagy segítséget jelentett a pszichodráma, illetve ennek  időnként önismereti vonzatait is használjuk. A csoportok jó hangulatúak voltak, a kliensek kifejezetten szerettek ide járni, főképp a megajánlott probléma szintjéig tártuk fel az esetüket-bár igény lett volna egyéni terápiákra is, ill. önismereti csoportokra-, valamint ötletbörze- szerűen beszéltük meg a megoldási utakat, így mindenki hasznosnak érezte magát és kompetencia-érzésük is erősödött. A foglalkozások során nagy hangsúlyt fektettünk a pozitív megerősítésre, és mindig visszajeleztem (pszichoedukáció! ),  hogy valamelyik általuk megajánlott viselkedéselvű megoldás milyen úton-módon hatékony, hogy  így az itt szerzett készségeiket bármilyen más területen adódó problémák megoldásában tudják majd használni, ami az  életvezetésüket hatékonyabbá teszi.  Szókratészi kérdésekkel dolgozva legtöbbször megtalálták a saját megoldásaikat, de szükség szerint énbevonással is dolgoztam, személyes, vagy érdekesebb példákat hozva, amiért nagyon hálásak voltak, és egyenrangú viszonyban könnyen oldódtak az  egymásnak ismeretlen emberek is, kompetenciaérzésük erősödött.
A Liget u.-i gondozóban fülakupunktúrás segítséget is kaphattak   a kliensek, amely módszernek jómagam is képzett alkalmazója vagyok.
 Pecuniális, valamint szakmai okokból jöttem át  a Merényi Gusztáv Kh. Addiktológiai O.-ára, ahol Takách Főorvos Úr egy terápiás közösséggel, psychoterápiás megközelítéssel dolgozó osztályt vezet. Aktívan részt vettem az osztályon gyakorlatot folytató, terepgyakorlatukat végző társszakmák hallgatóinak oktatásában, ezt és az itt folyó gyógyító munkát nagyon szeretem. 

 

                                                         dr. Nagy Mária
                                             pszichiáter- és pszichoterapeuta-

                                                   és addiktológus szakorvos
                                                   fülakupunktúrás addiktológus
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9985_540111136012224_163290094_n.jpg

Dr. Nagy Mária Magdolna 1967.-ben született Budapesten.1992.-ben végzett Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán. Gyermekpszichiáterként kezdte pályafutását, majd a pszichiátria mellett pszichoterápiából és addiktológiából szakvizsgázott.
Érdeklődése leginkább a pszicoterápia, ill. a művészetterápia felé fordult.. Gyerekkorától szívesen fest és rajzol. 2008-óta  fest selyemre. Régóta verseket ír és művészeti találkozókon szerepel verseivel, amit sokszor  kortárs képzőművészek képei ihlettek. Szoros barátságot ápol több -elsősorban közvetlen lakókörnyezetében élő- képzőművésszel, akiknek alkotásai inspirálóak számára mind versei  születését illetően, mind pedig alkotói forma- és színvilága formálódása kapcsán.
Képeinek hangulatát, képi világát meghatározza a magyar népi művészet motívumkincse, archaikus formavilága és szimbólumrendszere, ezeket a mai kor mondanivalójához illesztve álmodja selyemre és festi meg eleven színekkel.
Pszichoterápiás képzettsége és érdeklődése  jungiánus irányba kötelezte el, így nem áll messze tőle az álmok burjánzó és mesebeli fantáziavilága , otthonosan mozog bennük. Selyemképei játszi könnyedek, varázslatosan áttetszőek, ennek ellenére  elemi mondanivalóval kecsegtetnek az őket szemlélő embereknek, akik ilyen módon -fantáziájuk megszólítódásával és személyes bevonásával- az alkotói folyamat és párbeszéd részeseivé válnak.

marcsidoki@gmail.com

 

 

Magamról:

524002_543176909038980_1483873992_n.jpg

Gyermekkoromat a Jászságban töltöttem, ahol dúsan termő volt a föld, fürtökben repültek a lepkék, apró kövekként görögtek a harsány színekkel ékített hasú unkák. Mesék keltek szárnyra a széllel és költöztek a nyiladozó gyermeki lelkekbe. Nagypapám óvó szeretete és bölcs odafigyelése nevelt komoly gyermekké, aki megőrzi magában a mindenség titkát, és tudja, hogy ezek e természeti jelenségek nem nyílnak meg akárki fiának. Csendesen követem az ősök nyomdokait, két kezemmel szórom a megszerzett kincseket,  azok az itt maradóknak kellenek földi fejlődésükhöz, az átutazóknak nincs már rá szükségük. Ahogy a kínai mondja: az utolsó selyemingnek nincs zsebe. A lélek másképp működik mint az anyagi világ, itt ha valamit meg akarunk őrizni, elvesztjük azt, ha megosztjuk, megsokszorozódik az.... Talán ezért van, hogy verseket, mindenféléket írogatok, ki tudja ( www.szivtars.hu/... annyi mindent elgondoltak már a művészetről, mégis azt hiszem ugyanolyan titok mint a mesék burjánzó világa, mint a mag, amelyben bár ott van saját beteljesülése, mégsem nyílik ki bárki szívében, vagy mint a szél, ami elemi részecskékként hordja szét dalolva a kövek álmát, sóhaját, porrá morzsolva  örökkévalóságunk fénylő ékköveit...
Nagy Mária

 

 

 www.monostorapati.hu/programok2.htm

 

 

 

 

 

 Kép 1967.-ben születtem Budapesten. Kisgyermekkoromat Jászladányon töltöttem. Általános iskolai tanulmányaimat Rákoskerten folytattam, majd Kőbányán a Szent László Gimnáziumban érettségiztem.

 1992.-ben végeztem a SOTE ÁOK karán cum laude eredménnyel. Jelenleg főmunkahelyemen addiktoógiai vonalon dolgozom és a Szívtárs Párkapcsolati és Konfliktuskezelő Magazinnál tanácsokat adok a hozzám fordulóknak a Mária doktornő üzenetei c. rovatban. (linkre kattintva láthatod lent)

  1992.-től írok verseket, recenziókat, melyek a Kláris és a Csehát Művészkör kiadványaiban jelentek meg. A Szívtárs párkapkapcsolati magazin honlapján részletesen olvashatod bemutatkozásom és a verseimet is. Egyik legutóbbi pszichológiai írásom a női archetípusokról a Kagylókürt folyőíratban látott napvilágot. ( itt a honlapon is olvashatod)

1992. óta dolgozom pszichiáterként. Elvégeztem a SOTE VIKOTE kognitív- és viselkedésterápiás képzését, és a magatartásterapeuta módszerspecufikus (szakpszichoterapeuta) képzés követelményeinek eleget tettem. Ugyanitt Rogers-terápiát, kognitív terápiát, valamint Young-féle sématerápiát is tanultam, valamint hypnózis és családterápiás fakultációra jártam.

    Mindezek mellett relaxációs terapeuta címmel rendelkezem, a Magyar Relaxációs- és Szimbólumterápiás Egyesület egykori elnökénél, dr. Szőnyi Magdánál képződtem. Az egyesület tudományos előadásait rendszeresen látogatom, valamint segédkeztem a készülő szimbólumszótár elkészítésében is. ( tervezem Testszimbolika Művészeti Műhely indítását, pszichodráma csoportvezető kollégával, lsd. tervek és  www.testszimbolika.hu  )

  1992.-ben orvosi pályámat Kerepestarcsán a Gyermek- és Ifjúsági Pszichiátriai Osztályon kezdtem, ez az osztály azóta megszűnt. Itt gyermekrajzok elemzésével is foglalkozó esetmegbeszélő csoportokat is tartottunk pszichológusok, pszichopedagógusok közreműködésével.

1995.-ig a Dél-pesti Kórház III. Pszichiátriai Osztályán dolgoztam, itt lehetőségem adódott művészetterápiás foglalkozásokat tartani. Ez időben magam is verseket, recenziókat írtam, melyek számos lapban megjelentek. A Kagylókürt folyóírat főszerkesztője többször meghívott kreatív foglalkozásokat, műhelyeket (pl. szimbolikus rajzterápia- és elemzés) tartani a lap nyári táboraiba.

2007.-ben a Művészetek Völgyében is szerepeltem meghívott vendégként Monostorapátiban. ( linkre kattintva láthatod )

1992.-től pszichoanalízisbe jártam négy és fél évig saját élmény megszerzése végett.  1997.-ig a Nyírő Gyula Kórházban dolgoztam Kassai Főorvos Úrnál. Itt nagycsoportot és családterápiát vezettem, dr. Ohánovits Károly képzett csládterapeutával, valamint az osztályon a főorvos úr vezetésével igen színvonalas pszichoterápiás esetmegbeszélő csoportok zajlottak.

   9 évig dolgoztam a XV. ker.-i Psychiátriai Gondozóban, azt hiszem a kerület lakosai nagyon szerettek. Nagy hasznát vettem rendszerszemléletű gondolkodásomnak a sokproblémás családokkal való munkám során, akikhez gondozás kapcsán otthonukba kijártam. 1999.-ben forenzikus pszichiátriai tanfolyamot végeztem az Igazságügyi Megfigyelő Elmegyógyintézetben, amely a gondokság alá vételi , és egyéb  (pl. személyiség-) jogi kérdésekben  való eligazodásomat segítette.

   Gyakorlatilag nincs olyan területe a pszichiátriának, pszichoterápiának, amit nem szeretek. ( Ezt visszaolvasva kicsit morbidnak találom így. Egy kicsit olyan, mint amikor a patológus belenéz a mikroszkópjába a burjánzó rákszövetet vizsgálva és így kiált fel: Jaj, de szép! Még szerencse, hogy nem patológusnak mentem! Szakmám egy értékterhelt gyakorlat, a patológia legtöbbször a kezünkbe adja az eliminálásához szükséges kulcsokat is . Csak meg kell látnunk , azokban a módozatokban, ahogy a betegség, vagy a beteg közölni kívánja ezeket a környezetével, velünk. Nos, erről szerettem volna írni itt... Nem tudom, hogy érthetően írtam-e le  , hogy mire gondoltam. Gimnáziumban "matekzseniként" tartott számon az egész iskola. Szeretem a koherens, felfejthető rejtvényeket, ezért szeretem a jó krimiket is. Természetes, hogy nem a bajt, a betegséget értékelem a munkámban, hanem azt csodálom  ezekben a kóros folyamatokban, hogy többnyire  közlik velünk a megoldást is, ha tudunk olvasni a nyelvezetükön.  )

  Nem tüneteket gyógyítok, hanem az egész embert, holisztikus a szemléletem.

Kép  Szeretek természetközelien élni. Természetgyógyászati vizsgám is van, a természetgyógyászat sok ágával megismerkedtem, az egyetemen átjártam prof. dr. Petri Gizella ( Semmelweisz  Orvostudományi Egyetem Gyógyszerészeti Kar) speciális kollégiumára "Gyógynövények a gyógyításban". Az első voltam Magyarországon, aki a Ginko bilobát felírtam betegnek, a receptemet a gyár bekeretezve kitette a falára. (Ugyanis a szer nem volt receptköteles, amit nem tudtam akkor még. :-)  Mindenesetre büszke voltam erre.

Tanultam íriszdiagnosztikát egy svájci természetgyógyász-orvosházaspártól, grafológiát, Bach-virágterápiát és mindenféle más természetgyógyászati diagnosztikát. Falusi őseimtől mindenféle természeti praktikát.

   Abban a szerencsében is részem volt, hogy dr. Buda Béla Tanár Úrral Magyarország  egyik legelismertebb pszichoterapeutájával dolgozhattam együtt a megszűnt OAI.-ban. Vele még egy jól sikerült riportot is megjelentethettem a Szívtárs folyóíratban, ami a mai napig látható az újság elektronikus honlapján.

www.szivtars.hu/

   2 gyermek édesanyja vagyok.  Tőlük tanultam a legtöbbet , érzékenységet,

odafigyelést, szeretetet adni és kapni.

Imádság

Napfényes nappalon, sötétlő éjjelen,
Légy velem, ne hagy el, Édes jó Istenem!...
Kísérgess utamon vezérlő kezeddel,
Ha fejemet lehajtom Álmomat ne vedd el!...
Éreztesd lelkemmel Szent lelked erejét,
Láthassam munkámnak kedvező sikerét...
Ha belső bánattól, elsötétül orcám,
Legyen vigasztaló, meleg szavad hozzám...
Ó,áld meg azokat, kik drágák szívemnek,
Boldogítsd magadnál, akik már pihennek....
Azt is áld meg uram, ki sebet vág szívemen,
Légy velem, ne hagyj el, Édes Jó Istenem!

Ámen...

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Re: rewesz@freemail.hu

Nagy Mária, 2013.04.30 11:57

Amikor a tudás és az érzés összeér! :-)
Bölcs meglátás - jól csak a szívével lát az ember! :-) -, akár egy szufi prófétáé is lehetne!! :-)
Köszönöm kedves Refi!
Baráti üdvözlettel: Mária

http://www.pszichowellness.hu

Bányai Gyöngyi, 2008.10.26 08:58

Kedves Mária!
Örülök, hogy "találkoztunk"!
M a http://mclub.blogol.hu -ról

Pári, Nagy ut.

Cs.Mayer Katalin, 2008.10.24 19:45

Kedves Mária Magdolna!

szívből gratulálok csodálatos életedhez! Kívánok még nagyon sok szépet, jót ! Kár hogy a közelemben nincsenek ilyen emberek mint Te.Azért jó hogy legalább így "megismerhettelek"!Katalin Teréz

molnar@t-online.hu

Molnár Tamás, 2008.09.07 17:14

Kedves Mari !
Gratulálok alakuló, igényes honlapodhoz. Igen, sok embertől nagyon sokat tanultunk, de személyes tapasztalatainkból, gyerekeinktől valódi átéléseket is, ami néha többet ér a vizsgáknál. Pl "szeretetet adni és kapni".
Szeretettel: Tamás

Ha megengeded, majd feltanném honlapod címét a linkajánlómba a szexterapia.hu -n belül.